Archive for juli, 2010


Del 6 De vestlige lande.

Det nødvendige “Sociale” valuta lager.
Pyramiden af bank-penge er derfor
bygget op på basis af papirpenge.
Privat fidus valuta er eksaktlig det samme.
Alle kredit penge har behov for en bestemt mængde
valuta.
I virkeligheden er dette et spørgsmål om en masse af regninger, som efter clearing skal honnoreres økonomisk.
Massen af valuta smidt i omløb i et kapitalistisk samfund har to roller,
At udgøre modværdien af comodities den træder ind på denne omløb
(Værdi defineres af penge her og penge fungerer som et middel til omsætning)
og at repræsentere værdier regninger, som, under hensyntagen til at neutralicerer hinanden
(Her værdi, penge fungerer som betalingsmidler) her ser vi de to funktioner af penge
allerede beskrevet. Penge som betalingsmiddel foretager betaling af regninger gerne penge handlinger
som et middel til omsætning har en bestemt omløbshastighed.
Bank-penge er baseret på offentlige papir-penge og så længe det sidstnævnte er konvertibelt og forbliver
baseret på bestanden af metal-valuta i banken for udstedelsen, brugen af papir tokens skulle det ikke
give problemer med hensyn til valuta.
Den omstændighed, at kun en brøkdel af de pengesedler, er omfattet af metal i virkelighedden, og at kun
en brøkdel af de bank-penge er omfattet af bank-noter næsten repræsenterer en “social” besparelse
i omløb giver denne udtænkning. Muliggjort af den adfærd fra offentligheden, som blev opdaget
empirisk.
For den valuta mekanisme der arbejder på at fungere ordentligt er det nødvendigt at holde
brugen af konvertible fidus valuta inden for rammerne af de nødvendige “sociale”
bestande af valutaen.
I tidligere tider havde nogle af de største forfattere set dette som en slags bevis for, at pengene
aldrig vil blive en handelsvare med sin egen værdi, men altid vil have en kurs, der fastsættes af
de offentlige myndigheder.
I virkeligheden er overgangen fra penge baseret på guld / sølv standarden til disse inconvertible
penge efter den første verdenskrig bevist at medføre to helt forskellige fænomener.

1: En rigtig valutanedskrivning forårsaget af de enorme udgifter til våben og krig,
(Er det ikke det vi gør lige nu i en lidt mindre skala)
Alting sammen med en konstant voksende i den offentlige gæld.
2: Den stigende intervention af den stat, økonomiske liv, i vækst
af udvalgte sektorer i økonomien i det kapitalistiske (bourgouis) klasse som helhed.

En valuta med en værdi i sig selv er afgørende for en ren markedsøkonomi baseret på udveksling.
Jo mere elementer af organisationer der er indført i økonomien selv jo
mere fuldstændig kan en abstrakt form for valutaens værdi, pengene tages
i stedet for denne valutas egenværdi.
Så længe et land har en normal betalingsbalance konvertibilitet er dets
papir valuta sikret ved en relativ beskeden bestand af valuta-metal.
Men da resterende andel af betalingerne med jævne mellemrum bliver debiteret i resterende andel
kan kun et stort lager af metal-mønter bevare dets konvertibilitet.
papir valutaens konvertering til udstrømning af guld kan forårsage spekulation og panik.
Derfor, hvis flertallet af vigtige lande frakender metallet som en valuta
værdi (guld-stanard) er de andre lande nødt til at følge efter (Det skete i 1930 erne)
ellers vil de nationale valutaer vil blive genstand for international spekulation
og trækkes tilbage fra markedet.

Reklamer

Del 5 De vestlige lande.


Banker
Endelig er banker i stand til at øge deres udlån på de løbende poster
og dermed skabe “Bank penge”, i det omfang, at de andre
Banker giver dem kredit eller centralbanken tillader dem at
øge deres debet konti med det.
Som nævnt tidligere havde erfaringer vist, bankfolk, at
Under normale omstændigheder er offentligheden ikke i besidelese af kontanter fra
banken mere end en relativ lille brøkdel af den samlede
mængde af hvad som er deponeret.
Det er vigtigt, at disse indskud ikke ikke overstiger et bestemt
forhold til likvide aktiver kaldet kontanternes forhold eller
Likviditetsgrad for at bankerne under normale omstændigheder kan
give lån på aktuelle konto og dermed fremstille Bank Penge.
I ekstraordinære øjeblikke kan centralbanken træde til for at forhindre
sammenbruddet af dette kredit system og dermed forhindre sammenbrud
af hele valuta systemet.
For at undgå inflation har de fleste udviklede lande et cover ratio som fastsættes af regeringen.
Det er nu klart, at Bank Penge udgør en stor del af bestanden
af valuta, der cirkulerer til udveksling og betaling
i en stor grad i hvert enkelt land.
Den offentlige fidus valuta skabt af discounting eller
overtræk svarer til behovet (for kredit, udveksling,
betaling) er forbundet med det økonomiske system.
Det forhold, at staten regulerer oprettelsen af denne
fidus valuta henledes til “social karakter
af penge “, som blev mere og mere markeret som
omstillingsanlæggets relationer blev mere og mere låst og
komplekst i den moderne kapitalisme.
Men denne regulering, som er nødvendig for prober
funktion af økonomien kan på samme tid
føre til mange forstyreleser.
Staten, der regulerer spørgsmålet om papirpenge
og i sidste ende bestemmer omfanget af bestanden
af valuta som en helhed på samme tid fremstår som både sælger og køber må have hjælp af omstillingsanlægget og dets betaling.
Fra den absolutte begyndelse af denne offentlige fidus er det
Regeringen der regulerer dens udstedelse kan blive udsat for
at fristes til at bruge den samtidig til at imødekomme dens
egne behov.
De første eksperimenter med rede penge som der blev foretaget skabte
meget store inflations katastrofer i hele verden.
Selv i en borgerlig stat gennemføres i henhold til
principperne i strictes monetære ortodoksi er det
uundgåeligt, at en sæsonbestemt og cyklisk bevægelse af
øget behov for engangskontantbeholdnings midler medfører beholdning ved
at øge dets gæld til centralbanken, som igen
øger bestanden af valuta.
Denne ekstra valuta er normalt igen optagelige i tide, MEN
når staten øger cirkuleringen af valuta for
til at finansiere det lange løbs behov eller meget værre det
budgetmæssige deflict, er risikoen for tab af værdien valutaen uundgåelig
for der er ingen ekstra råvarer i produktionen som svarer til denne ekstra
masse af penge i omløb.

Del 4 De vestlige lande.

Banker og Penge :


Når banken discounter (eller rediscounter) en købmands indestående
da betaler ejeren af regningen (eller han / hun ‘s bank) aktuelt en
værdi mindre end interesanten’s, det bringer således pengesedler i
omløb til en værdi svarende til dette beløb.

Når tiden kommer til at betale regningen, da modtages dette beløb tilbage,
og samme beløb i sedler tages ud af omløb.
De udsving i mængden af den samling af regninger vil således
bestemme mængden af papir penge i omløb.
Som de handlendes mængde af regninger præsenteret for discounting
stiger i krisetider (ok fik det) og depression, spørgsmålet
af papirpenge, der er omfattet af den tilbagediskonterede regninger udgør et fleksibelt
(I virkeligheden meget fleksibelt) valuta instrument, som gør det muligt
at beregne bestanden af valuta i økonomiens behov i omstillingsanlægget.

Man kunne formode, at disse bank penge stammer fra betalinger
af kontanter fra indskyderne, men dette er kun delvis sandt (dette er
i virkeligheden en meget lille del).
En stor del af bankindskudene stammer ikke fra betalinger
der er foretaget af bankernes kunder, men fra forskud på
løbende poster (overtræk) ydet af banken til kapitalisterne.
Det er de lån, der udgør indskud.
Hovedparten af indlån udspringer af aktionerne ud af bankerne
selv, for ved at give lån, så pengene trækkes ud
som overtræk eller købsmæssige værdipapirer, kan en bank skabe en kredit
i dets bøger, som svarer til et depositum.
Første bankindskud skabte således den mindste valuta konti,
De er “virkelige repræsentanter af valuta”, da de kan bruges til
transaktioner køb eller betaling inden for landets grænser.
De repræsenterer en fidus valuta, fordi i sidste instans er
deres omsætning afhængig af, forvaltningen og suveraniteten af
banken og ikke den reelle værdi af den univerrselle eqivalent, og
, de repræsenterer en offentlig fidus valuta, fordi i alle
de udviklede lande er alle de vigtige depotbanker tilknyttet
til centralbanken blevet udstedt af et special konstrueret system, som
sikrer, at banken penge er omfattet af pengesedler
fra centralbanken.

Hvis en bank ved at yde et lån på de løbende poster
til hr. kapitalist (vi kalder ham hr. K) stiger hans depositum
fra 10 til lad os sige 12 millioner (pund / kroner / værdi ok forstået?)
Hr. K vil bruge disse 12 millioner til at betale en gæld med
Hr. Også kapitalist (vi kalder ham hr. O K ) og / eller købe varer
fra hr. Super kapitalist (vi kalder ham hr. S K ).
Disse andre kapitalister har også bankkonti.
Hvis deres bankkonti er i samme bank som hr. K
vil alle disse trancsactioner finde sted i forhold til
indput og vil ikke kræve en overførsel af nogen form for pengesedler.
Deponering af hr. K ‘s 12 millioner vil blive overført til
Hr. S K og / eller hr. O K ‘s regnskaber direkte.
Hvis deres regnskab er i andre banker og overførsler er
påkrævende vilbanken kræve en overførsel i kontanter kun i det omfang
at disse andre banker ikke behøver at overføre et lige
beløb til hr. K’s bank. (renter gebyer)
Faktisk vil clearings centraler (eller hvad de kalder dem) specifikt
nedsat til formål at reducere mængden af kontanter overført
fra enhver bank til en anden til et absolut minimum varetage dette.

Del 3 De vestlige lande.

Dette fører til en reaktion i produktions og dristributions sektoren
I desperation vil disse private kapitalistiske ejerskaber overflyde
segmenter med flere penge / værdi end andre sektorer og
sektorer med lavere kontant / værdi er tvunget til produktions
sektoren som kapitalistiske socialistiske slaver.

Vladimir I Lenin

I en diskussion med Josef Stalin ,
kom Lenin med disse ord
(Jeg husker ikke året, og datoen)
Vores enkelt klasse-baserede system er ikke et sandt enkelt klasse system
Det er et dobbelt klasse baseret system, der er dem der arbejder med
systemet, og dem, der arbejder imod os.
Faktisk står vi over at for, at værdien / kontanter flyder ud af vores system.

I en typisk vestligt industriland betyde det, at produktionen
akkumulerer til en grænse, hvor markedet ikke har behov, dette igen
fører til en reaktion i forbindelse med produktionen og distributions sektoren og
Værdi “papirer” falder i værdi (målt i kontanter)

I et kommunistisk centralistisk baseret system betyder det med andre
ord: nogen stjæler samfundets værdi.

I de vestlige såkaldte socialistiske lande betyder dette:
Finans krise ……… Ja den samme gamle historie igen og igen.

Før vi kan forstå dette skal vi forstå
Princippet bag kapitalisterne kaldet bourgeois,
klassen af moderne kapitalister, Industrial ejere, grundejere
og så videre oppe i det klassebaserede system.

OK lad os tale om PENGE.
Husk dette fra del 1
——————————————————–
Handel har altid eksisteret i en slags værdibaseret
system, mellem mennesker.
Handel var født af den ulige udbredelse af produktionen
i forskellige samfund.
kredit blev født af den ulige udvikling af produktionen
mellem de forskellige producenter inden for samme samfund.
——————————————————–
Vi starter i relativ ny tid på en tidslinje om kontanter
“En slags penge” set i forhold til menneskets eksistens.
Vi vender os mod Europa fra ca 1600-og til vores tid
Banker:
Det var i England eah Storbritannien, at offentlige sikkerhedsdokumenter
har dannet grundlag for den klassiske form for værdipapier.
I dette land stammer der der også fra de private,
kontantvaluta, guldsmeds noteringer.
De britiske købmænd deponerede først deres juveler, guld
og andre “værdier” ect. Hos kongen.
Men i omkring 16 .. et og andet i midten.Kom Charles 1
frem med nogle vidtgående finansielle ideer.
Han konfiskerede pludseligt alle deres finansielle indskud.
Efter det begyndte de handlende hurtigt , den brugerdefinerede
deponering af deres rigdomme hos Guldsmedene som
til gengæld udstedte indlåns kvitteringer kaldet “guldsmeds notater”
, Så når Guldsmedene begyndte at kalde sig “banker”
ja så begyndte de at kalde dem “pengesedler”
penge , Cash , altså værdipapier.

Før vi kan forstå den klasse af moderne
kapitalister kaældet, bourgeois må vi forstå
Penge.

Allerførst blev disse udstedt for den samlede
sum af Indskuddet;

hvis indskyderen hævede en del af denne indbetaling
fik noten påført en ekstra inskreption med pålydende
modsvarende denne hævning.
Senere regninger blev udarbejdet i faste beløb og
en indskyder har modtaget en række noter med
en samlet værdi af, hvad der var i depositum.
Nu begyndte bankfolkene / Guldsmedene at finde
på nye teknikker til at udvide deres “virksomhed”.
De startede op og begyndte udlån til
tredjemand den del af bestanden af metal valuta
som ikke tilhørte dem.
Til gengæld for disse lån, blev der givet
accept til stiftelese af gæld.
Fra dette tidspunkt cirkulerende fidus valutaen og
blandt de offentlige var omfanget ikke blot defineret ved en
bestand af metal mønter, men også af accepteringen
af gælden fra tredjeparter.
Da Bank of England blev grundlagt i
slutningen af de 16 hundred et og andet, udstedte den
Sedler på baggrund af summen af det lager af metal mønter og
af borgerenes gæld til den som noteret.

Studierne lærte hurtigt de bankfolk, at pengesedler
omfattet af tredjeparternes værdi kan udstedes op til en
bestemt grænse af beholdningen af metal valuta.
For eksempel 3 til 4 gange bestanden af værdien, fordi
offentligheden næsten aldrig på én gang forsøger at konvertere deres
pengesedler til metallisk værdi.
Langsomt i løbet af 18 hundrede tallet
inførte Bank of England en procedure som følge
af studierne så pengesedlernes antal blev reguleret
både af den bestand af metal valuta i dets
beholdning og af diskontoen.
Først af statsobligationer alene og senere
først og fremmest rediskontering af forretningernes
indestående og gæld. Det blev i løbet af 19 hundred tallet
den ledende kilde til skabelse af pengesedler
af offentlig fidus valuta, ikke kun i
Storbritannien, men i alle kapitalistiske lande i
hele Europa.

Del 2 vestlige lande.

Her står vi over for den socialistiske kapitalismes paradoks.
Når mængden af værdi i kontanter holdes lav
(I papir og mønter) bør værdien øges
men den falder i værdi på samme tid.
Den eneste forskel i landets, stigende
versus faldende value er den mængde tid til værdien
som skal stabiliseres af centralbanken.
Med andre ord, når størrelsen af værdi forlader
bankerne og cirkulerer så vil dristibutionen af produktioner
flyde lettere, men her igen i et socialistisk kapitalistisk
system afhænger strømmen af værdi af værdiens ejere
og fordelingen af det arbejde, de har brug for.
I en kapitalistisk såkaldt socialistisk system vil dette altid
udvide og ophobes, indtil den kapitalistiske kontrol med
værdien er nået til sit endelige kollaps.

For at den kapitalistiske ophobning kan begynde:
Er disse forudsætninger nødvendige.

1: En foreløbig akumulation af kapital i særdeleshed hænder
en tilstrækkelig for anvendelsen af en højere omfang
teknik eller en højere grad af divissionens arbejdskraft
med den samme teknik.
2: Tilstedeværelsen af organ eller lønnede arbejdstagere, industriarbejdere
o.lign. o.lign.
3: En suifficient udvikling af ordningen med råvarederivater
og økonomi i almindelighed til at tjene som grundlag for kapitalistisk
råvareproduktion og akkumulering.

Grundlaget for produktionen af råvarer kan udgøres af
produktion i stor skala i formen kapital alene.
En ophobning af kapital i stor målestok i hænderne på de
individuelle producenter af commoditives udgør derfor den
nødvendige første delstrækning af den specifikke kapitalistiske tilstand
af produktionen.
Dette kaldes primitiv ophobning og dette er
udgangspunktet når socialistisk kapitalistisk akkumulering
udvider i et tidligt stadium.

En anden magtfulde løftestang af primitiv ophobning er
monopolet i banksystemet.
Monopolistisk ejerskab i den private sektor giver bankerne
kontrol over private kapitalistiske sektorer inden for det
socialistiske system.

Som nævnt i det første kapitel:

“Det skal ikke være samlede ejerskab og små private sektorer kan eksistere
i mindre sektorer af økonomien, men der er strenge grænser på
adgangen til at forvalte arbejdskraft andet end deres egen.”

Disse mindre sektorer vil vokse til en grænse, hvor de overtager
kontrollen inden i det socialistiske kapitalistiske system.

I det første kapitel husker vi:

“De socialistiske lande repræsenterer næsten en tredjedel af den
verdens befolkning og industriel produktion.”

Via redristribuering fra privat økonomi i den socialistiske sektor
kan tilstanden kun opnås når ressourcerne fra den private økonomi
ophobes i banksystemet via indskud, er blevet
redristribueret gennem privat økonomi i form af lån,
højere hastighed af interesser og forskellen mellem beløbene
indbetalt til banken som indskud og summen modtaget i banken
som lån interesser og andre former for betaling for sin tjeneste.

Igen i de socialistisk kapitalistiske
lande kan den private økonomi
udvide sig til et ubegrænset niveau og
værdien af kapital bliver ustabil.

Introduktion til kommunistiske Manifest’s

Manifest af det kommunistiske parti

Ved Karl Marx og Fredrick Engels

Skrevet: Late 1847.

Første Udgivet: Februar 1848.

Der går et spøgelse Europa – spøgelse kommunismen. Alle de beføjelser, i det gamle Europa

har indgået en hellig alliance at uddrive denne spøgelse: Paven og Zar, Metternich og Guizot,

Fransk Radikale og tysk politi-spioner.

Hvor er den part i oppositionen, der ikke er udskreget som kommunistisk ved sine modstandere

ved magten? Hvor er oppositionen, der ikke har slynget tilbage branding bebrejde of

kommunismen, mod de mere avancerede oppositionspartierne, samt mod sin reaktionære

fjender?

To ting skyldes dette faktum:

I. Kommunismen er allerede anerkendt af alle europæiske magter at være sig selv en effekt.

II. Det er på høje tid, at kommunisterne skulle åbent, i lyset af hele verden, offentliggøre

deres synspunkter, deres målsætning, tendenser og opfylde dette planteskole fortælling om Spectre of

Kommunisme med et manifest for den part selv.

Til dette formål har kommunister af forskellige nationaliteter samlet i London og tegnede

følgende programerklæring, som offentliggøres på engelsk, fransk, tysk, italiensk, flamsk og

Danske sprog.

Historien om alle hidtidige society er historien om klassekampe.

Freeman og slave, patricier og plebejer, herre og Livegne, guild-master3 og svend, i en

ord, undertrykkeren og undertrykte, stod i konstant opposition til hinanden, transporteres med et

uafbrudt, nu skjult, nu åben kamp, en kamp, hver gang endte, enten i en revolutionær

rekonstitution af samfundet som helhed, eller i den fælles ruin af de stridende klasser.

I tidligere epoker i historien, finder vi næsten overalt en kompliceret arrangement af

samfund i forskellige ordrer, en manifold graduering af social rang. I det gamle Rom har vi

Patricierne, riddere, plebejere, slaver; i middelalderen, feudalherrer, vasaller, guild-mestre,

svende, lærlinge, livegne; i næsten alle disse klasser, igen, underordnede trin.

Den moderne borgerlige samfund, der har skudt fra ruinerne af feudale samfund har ikke

afskaffet klassemodsætningerne. Det har, men er etableret nye klasser, nye betingelser for

undertrykkelse, nye former for kamp i stedet for de gamle.

Vores epoke, den epoke af bourgeoisiet, besidder dog dette særskilte funktion: det har

forenklet klassemodsætningerne. Samfundet som helhed er mere og mere opsplittet i to store

fjendtlige lejre, i to store klasser direkte over for hinanden – Borgerskab og Proletariat.

Fra livegne i middelalderen sprang den chartrede Borgerne i den tidligste byer. Fra

disse Representanter de første elementer af bourgeoisiet blev udviklet.

Opdagelsen af Amerika, afrunding af Cape, åbnede frisk begrundelse for den stigende

bourgeoisi. Øst-indiske og kinesiske markeder, koloniseringen af Amerika, handel med

kolonier, stigningen i midlerne til udveksling og råvarer generelt, gav

1 Ved bourgeoisi forstås klasse moderne kapitalister, ejere af midlerne til den samfundsmæssige produktion og arbejdsgivere

lønarbejdet. Ved proletariat, klassen af moderne løn arbejdere, der ikke har nogen midler til produktion af deres egne,

er reduceret til at sælge deres arbejdskraft for at leve. [Engels, 1888 engelsk udgave]

2 Det vil sige, alle skrevet historie. I 1847, før historie samfund, sociale organisation eksisterede før registreres

historie, alle men ukendt. Siden da, opdagede August von Haxthausen (1792-1866) fælles ejerskab af jord i

Rusland, viste sig Georg Ludwig von Maurer, at det er de sociale fundament, hvorfra alle germanske races startede i

historie og ved og ved, var landsbysamfund fundet, eller at have været, den primitive form af samfundet

overalt fra Indien til Irland. Den inderste tilrettelæggelsen af denne primitive kommunistiske samfund var blotlægges i sin

typiske form, som Lewis Henry Morgan’s (1818-1861) kronede opdagelsen af den sande karakter gens og dens relation

til stammen. Med opløsningen af ur samfund, begynder samfund skal differentieres i særskilte og

endelig antagonistiske klasser. Jeg har forsøgt at spore denne opløsning i The Origin i familieloven, Private Property,

og staten, anden udgave, Stuttgart, 1886. [Engels, 1888 engelsk udgave og 1890 tyske udgave (med det sidste

udeladt sætning)]

3 Guild-master, det vil sige et fuldgyldigt medlem af en guild, en mester inden for, ikke en leder af en guild. [Engels, 1888 Engelsk udgave]

handel, til navigation, til industrien, en impuls aldrig før var kendt, og dermed øge det

revolutionære element i det vaklende feudale samfund, en rivende udvikling.

Det feudale system i industrien, hvor industriproduktionen blev monopoliseret af lukket

interesseorganisationer, som nu ikke længere tilstrækkeligt for den voksende ønsker af de nye markeder. Fremstillingssektoren

system fandt sin plads. Den guild-mestre blev presset på den ene side af fremstillingssektoren midten

klasse, arbejdsdeling mellem de forskellige corporate guilds forsvandt i lyset af deling af

arbejdskraft i hver enkelt workshop.

Mellemtiden markeder holdes stadig voksende er efterspørgslen stadig stiger. Selv producenten ikke

længere tilstrækkeligt. Derpå damp og maskiner revolutionerede industriel produktion. Stedet

fremstillingen blev taget af de gigantiske, moderne industri, i stedet for den industrielle middelklassen

ved industriel millionærer, ledere hele den industrielle hære den moderne borgerlige.

Moderne industri har etableret verdensmarkedet, hvor opdagelsen af Amerika

banede vejen. Dette marked har givet en enorm udvikling, handel, til navigation, til

kommunikation over land. Denne udvikling har på sin side, reagerede på udvidelse af industrien;

og i samme Grad som industri, handel, navigation, udvidet jernbaner, i samme forhold

de udviklede bourgeoisiet, øget sin kapital, og skubbet i baggrunden hver klasse

afsagt fra middelalderen.

Vi ser altså, hvordan den moderne bourgeoisi selv er produktet af en lang Række af

udvikling af en serie af revolutioner i former for produktion og udveksling.

Hvert skridt i udviklingen af bourgeoisiet var ledsaget af en tilsvarende

politisk forud for denne klasse. En undertrykt klasse under indflydelse af feudale adel, en

bevæbnet og selvstyrende sammenslutning i middelalderen commune4: her uafhængige byer

republik (som i Italien og Tyskland), og der skattepligtig “tredje ejendom” af monarkiet (som i Frankrig);

bagefter, i perioden fremstilling korrekt, tjener enten semi-feudale eller den absolutte

monarki som en Modvægt mod adelen, og i øvrigt hjørnestenen i den store monarkier

i almindelighed, har bourgeoisiet omsider, da etablering af moderne industri og

verdensmarkedet, erobret for sig selv, i det moderne repræsentative stat, eksklusive politisk indflydelse.

Topledelsen i den moderne stat er, men et udvalg for forvaltningen af den fælles anliggender

Hele bourgeoisi.

4 Det var navnet på deres bysamfund, som bysbørn fra Italien og Frankrig, efter at de havde købt eller erobret

deres oprindelige rettigheder selvstyre fra deres feudalherrer. [Engels, 1890 tyske udgave]

“Kommunen” var navnet taget i Frankrig af den spirende byerne selv, før de havde erobret fra deres feudale herrer og

mestre lokalt selvstyre og politiske rettigheder som den “tredje Estate”. Generelt for den økonomiske udvikling af

bourgeoisiet, er England her som den typiske land, for dets politiske udvikling i Frankrig. [Engels, 1888 engelsk

Edition]

Bourgeoisiet, der historisk har spillet en mest revolutionerende del.

Borgerskabet, hvor det har faaet Overhaand, har sat en stopper for alle feudale, patriarkalske,

idylliske forbindelser. Det har ubarmhjertigt sønderrevet den brogede feudale bånd, der bandt mand til hans

“Naturlige foresatte”, og har forladt resterende nogen anden sammenhæng mellem mand og mand end nøgen egeninteresse,

end afstumpede “kontant betaling”. Det har druknet den mest himmelske Extaser af religiøse

Iver, af ridderlig entusiasme, af Filister sentimentalisme, i det iskolde vand af egoistisk

beregning. Det har løst personlige værd i bytteværdi, og i stedet for de utallige

umistelige chartrede frihedsrettigheder, har oprettet denne ene, urimelige frihed – Free Trade.

I ét ord, for udnyttelse, sløret af religiøse og politiske illusioner, er det erstattet nøgen,

skamløse, direkte, brutal udnyttelse.

Borgerskabet har frataget sin glorie hver besættelse hidtil beæret og så op til

med ærbødig ærefrygt. Det har konverteret lægen, advokaten, præsten, digteren, manden af

videnskaben, i sine betalt løn arbejdere.

Borgerskabet har revet væk fra familien sin sentimentale slør, og har reduceret

familieforhold til en ren penge relation.

Borgerskabet har frembragt, hvordan det skete, at den brutale visning af kraft i

Middelalderen, som reaktionære så meget beundrer, fandt sin montering supplerer på den mest

doven Magelighed. Det har været den første til at vise, hvad mands aktivitet kan medføre. Det har

udført vidundere langt over egyptiske pyramider, romerske vandledninger og gotiske

katedraler, og det har foretaget ekspeditioner, sat i skyggen alle tidligere Exoduses af nationer og

korstog.

Borgerskabet kan ikke eksistere uden hele tiden at revolutionere instrumenter

produktion, og dermed forholdet i produktionen, og med dem hele forbindelser samfundet.

Bevarelse af de gamle former for produktion i uændret form, var derimod den første

betingelse for tilværelse for alle tidligere industrielle klasser. Konstant revolutionering af produktionen,

uafbrudt forstyrrelse af alle sociale forhold, evige usikkerhed og uro

skelne den borgerlige epoke fra alle tidligere. Alle faste, hurtige frosne forbindelser med deres

Tog af gamle og ærværdige fordomme og meninger, er fejet af banen, alle nydannede dem

forældes, før de kan forbene. Alt dette er solid smelter i luften, alt det er helligt, er

vanhelliget, og mennesket er omsider tvunget til ansigt med sober sanser hans, virkelige levevilkår, og

hans forhold til hans slags.

Behovet for et konstant ekspanderende marked for sine produkter jager bourgeoisiet over

hele overfladen af kloden. Det skal Nestle overalt, bilægge overalt, etablere sammenhænge

overalt.

Borgerskabet har gennem sin udnyttelse af verdensmarkedet får en kosmopolitisk

karakter til produktion og forbrug i hvert land. Til stor ærgrelse for Reactionists,

den har draget under fødderne på industrien nationale jorden, som den stod. Alle oldestablished

nationale industrier er blevet ødelagt eller er dagligt ødelægges. De er

fortrængt af nye industrier, hvis indførelse bliver et liv og død spørgsmål for alle

civiliserede nationer, som industrier, der ikke længere arbejde op indfødte råvare, men råvare

trukket fra de fjerneste zoner; virksomheder, hvis produkter forbruges, ikke kun hjemme, men

i hvert kvartal af kloden. I stedet for den gamle ønsker opfyldes ved produktion af landet,

vi finde nye ønsker, kræver for deres tilfredshed produkter af fjerne jord og himmelstrøg. I

stedet for de gamle lokale og nationale afsondrethed og selvforsyning, vi har samleje i alle

retning, universal indbyrdes afhængighed nationer. Og som i materiale, så også i intellektuel

produktion. Den intellektuelle frembringelser enkelte nationer bliver allemandseje. National

ensidighed og snæversyn bliver mere og mere umulig, og fra

mange nationale og lokale litteraturer, der opstår en verdenslitteraturen.

Borgerskabet, af den hurtige forbedring af alle instrumenter i produktionen, som

umådeligt lettere kommunikationsmidler, trækker alle, selv de mest barbariske, nationer i

civilisation. Den billige priser på råvarer er det tunge artilleri, som det batteriskift ned

alle kinesiske mure, som det tvinger barbarernes “intenst stædige had af udlændinge på

kapitulere. Det tvinger alle nationer, under trussel om udslettelse, til at vedtage den borgerlige form for

produktion, og det tvinger dem til at indføre, hvad den kalder civilisation i deres midte, dvs at blive

borgerlig selv. I ét ord, skaber det en verden efter sit eget billede.

Borgerskabet har underkastet landet fra reglen om byerne. Det har skabt enorme

byer, har i høj grad øget bybefolkningen i forhold til landdistrikterne, og har dermed

reddede en stor del af befolkningen fra idioti på livet på landet. Ligesom det har gjort

land afhængige af byerne, så det har gjort barbar og semi-barbar lande

afhængige af de civiliserede dem, nationer bønder om nationer borgerlige, East på

West.

Borgerskabet holder mere og mere at afskaffe de spredte tilstand af befolkningen,

af midlerne til produktion, og af ejendom. Det har agglomereret befolkning, centraliseret

produktionsmidlerne, og har koncentreret ejendom i et par hænder. Den nødvendige konsekvens

af dette var politisk centralisering. Uafhængige eller men løst forbundet provinser, med

forskellige interesser, love, regeringer og skattesystemer, blev slået sammen til ét

nation, med en regering, en Lovbog, et nationalt klasse-interesse, en grænse og en

told-takst.

Borgerskabet under sit reglen om knappe hundrede år, har skabt mere massive og

mere kolossale produktive kræfter end alle foregående generationer sammen. Underkuelse

Naturens kræfter for mennesker, maskiner, anvendelse af kemi til industrien og landbruget, steamnavigation,

jernbaner, el-telegrafer, clearing af hele kontinenter for dyrkning, kanaliseringssystemer

eller floder, hele befolkninger tryllet op af jorden – hvad tidligere århundrede havde selv en

Anelse, at sådanne produktive kræfter slumret i skødet på social arbejdskraft?

Vi ser da: produktionsmidlerne og udveksling, på hvis fundament borgerskabet

bygget sig op, blev genereret i feudale samfund. På et vist stadium i udviklingen af disse

produktionsmidler og udveksling, under hvilke betingelser feudalsamfund produceret og

udvekslet, det feudale organisation for landbrug og fremstillingsindustrien, i et ord,

feudale forbindelser ejendom blev ikke længere er forenelig med de allerede udviklede produktive

kræfter, de blev så mange lænker. De skulle være revner, de var revner.

I deres sted trådte den frie konkurrence, ledsaget af en social og politisk forfatning

tilpasses i det, og de økonomiske og politiske herredømme den borgerlige klasse.

En lignende bevægelse, der foregår før vores egne øjne. Moderne borgerlige samfund med dets

forbindelser af produktionen, udveksling og af ejendom, et samfund, der har fremmanet sådan gigantisk

produktionsmidler og udveksling, er som troldmanden, der ikke længere er i stand til at kontrollere

beføjelser nedre verden, som han har kaldt op af hans magi. For mange et årti forbi

historie af industri og handel er, men historien om oprøret moderne produktive kræfter

mod moderne betingelser for produktion, mod de ejendomsforhold, som er betingelserne for at

eksistensen af de borgerlige og dens regel. Det er nok at nævne de kommercielle kriser at

af deres periodiske tilbagevenden sætte eksistensen af hele det borgerlige samfund på sin retssag, hver gang

mere truende. I disse kriser, en stor del ikke blot af de eksisterende produkter, men også af

tidligere oprettede produktive kræfter, der regelmæssigt ødelagt. I disse kriser, pauser der ud

en epidemi, at der i alle tidligere epoker, ville have syntes en absurditet – den epidemi af overproduktion.

Samfund pludselig befinder sig sat tilbage i en tilstand af momentan barbari; det viser sig

som om en hungersnød, havde en universel krig ødelæggelser, afbrød forsyningen af hvert middel

underhold industri og handel synes at blive ødelagt, og hvorfor? Fordi der er for meget

civilisation, for meget subsistensmidler, for meget industri, for megen handel. Den

produktive kræfter til rådighed for samfundet ikke længere har en tendens til yderligere udvikling af

vilkårene for den borgerlige ejendom, tværtimod, er de blevet for magtfuld for disse

betingelser, hvorved de er lænkede, og så snart de overvinde disse lænker, de bringer

uorden i hele det borgerlige samfund, til skade for eksistensen af den borgerlige ejendom. Den

vilkårene for det borgerlige samfund, er for snævre til at omfatte den rigdom skabt af dem. Og hvordan

gør bourgeoisiet at komme over disse kriser? På den ene side af tvungen ødelæggelse af en masse af

produktive kræfter, men på den anden side fra erobring af nye markeder, og af den mere grundige

udnyttelse af de gamle. Det vil sige, ved at bane vejen for mere omfattende og mere

destruktive kriser, og ved at mindske de midler, kriser forhindres.

Våbnene, som bourgeoisiet fældede feudalisme til jorden er nu vendt

mod bourgeoisiet selv.

Men ikke kun har bourgeoisiet forfalsket de våben, der bringer død over sig selv, men har også

sættes eksistens de mænd, der skal svinge disse våben – de moderne arbejderklasse –

proletarerne.

I forhold som bourgeoisiet, dvs kapitalen, er udviklet i samme forhold er

proletariat, den moderne arbejderklasse, som er udviklet – en klasse af arbejdere, der bor alene, så længe

de finder arbejde, og som finder arbejde kun så længe deres arbejdskraft øger kapital. Disse

arbejdere, der skal sælge sig selv stykkevis, er en vare, som alle de andre artikler i

handel, og er derfor udsat for alle de omskiftelser konkurrence til alle

udsving på markedet.

På grund af den udstrakte brug af maskiner, og at arbejdsdelingen, arbejdet i

proletarer har mistet alle individuelle karakter og dermed alle charme til Arbejderen. Han

bliver et vedhæng til maskinen, og det er kun de mest simple, mest ensformige, og

lettest erhvervet håndelag, at der kræves af ham. Heraf følger, at produktionsomkostningerne for en håndværker

er begrænset, næsten udelukkende til subsistensmidler, som han har brug for vedligeholdelse, og

for udbredelsen af hans race. Men prisen på en råvare, og derfor også på arbejdskraft, er

svarende til produktionsomkostningerne. I forhold derfor, som repulsiveness af arbejdet

stiger, løn falder. Nej mere, i forhold til brugen af maskiner og deling af

arbejdskraft stiger, i samme forhold byrden af slid øger også, enten ved

forlængelse af arbejdstiden, af stigningen i det arbejde, der pålægges i et bestemt tidspunkt eller ved

øget hastighed af maskiner osv.

Moderne Industrien har konverteret den lille værksted den patriarkalske mester til det store

fabrik af det industrielle kapitalistiske. Masser af arbejdere, overfyldte i fabrikken, er organiseret

gerne soldater. Som privates de industrielle hær de henføres under kommando af en perfekt

hierarki af officerer og sergenter. Ikke alene er de slaver af den borgerlige klasse, og

borgerlige stat, de er dags-og timebaserede gjort til slaver af maskinen, som overlooker, og

først og fremmest af den enkelte borgerlige fabrikanten selv. Jo mere åbent dette despoti

proklamerer vinde for at være dens ophør og formål, jo mere smålige, jo mere hadefulde og mere embittering det

er

Jo mindre dygtighed og anstrengelse af styrke ligger i manuelt arbejde, med andre ord, jo mere

moderne industri bliver udviklet, jo mere er på arbejdsmarkedet for mænd afløst af en indsats

kvinder. Forskelle i alder og køn, ikke længere fornødent social gyldighed for arbejderklassen

klasse. Alle er instrumenter af arbejdskraft, mere eller mindre dyrt at bruge i henhold til deres alder og køn.

Næppe er udnyttelsen af arbejderen, som fabrikanten hidtil ved en ende, at han

modtager sin løn i kontanter, end han er overfaldet af de øvrige dele af borgerskabet, den

Værten, købmanden, den Pantelaaner osv.

Den nederste lag af middelklassen – den lille næringsdrivende, butiksejere og pensionister

håndværkere generelt Haandvserkere og bønder – alle disse sink gradvist ind i

proletariatet, dels fordi deres diminutive kapital ikke er tilstrækkeligt for den størrelse,

Moderne industri foregår på, og er oversvømmet i konkurrencen med de store kapitalister,

dels fordi deres specialiserede færdigheder er værdiløs ved nye produktionsmetoder. Således

proletariatets er rekrutteret fra alle klasser af befolkningen.

Proletariatet går gennem forskellige stadier af udvikling. Med sin fødsel begynder sin kamp

med bourgeoisiet. Ved første projektkonkurrencen udføres af de enkelte arbejdere, så ved

trængende håndværksfolk af en fabrik, dernæst den udløsende af en handel, i en lokalitet, mod den enkeltes

borgerlig, der direkte udnytter dem. De direkte deres angreb ikke mod det borgerlige

betingelser for produktion, men mod de instrumenter af produktionen sig selv, de ødelægger

importerede varer, der konkurrerer med deres arbejdskraft, de slå i stykker maskiner, satte de fabrikker

flammer, de søger at genoprette med magt forsvandt status Arbejder af middelalderen.

På dette tidspunkt stadig arbejdere udgør en usammenhængende masse spredt ud over hele landet,

og brudt op af deres indbyrdes konkurrence. Hvis overalt de går sammen om at danne mere kompakt organer,

er dette endnu ikke konsekvensen af deres egen aktive union, men af Unionen af bourgeoisiet,

hvilken klasse, med henblik på at nå sine politiske mål, er nødt til at sætte hele proletariatet i

bevægelse, og er desuden endnu en gang, i stand til at gøre det. På dette stadium, hvorfor proletarer gøre

ikke kæmpe deres fjender, men fjenderne af deres fjender, resterne af enevælden, den

grundejere, den ikke-industrielle bourgeois, de småborgerlige. Således er hele historiske

bevægelse er koncentreret i hænderne på bourgeoisiet, hver sejr, så opnåede en sejr

for borgerskabet.

Men med udviklingen af industrien, ikke kun proletariatet stigninger i antallet, det

bliver koncentreret i større masser, dets styrke vokser, og det føles at styrke mere. Den

forskellige interesser og livsvilkår inden for rækkerne af proletariatets er mere og mere

udlignet, i samme Grad som maskiner udsletter alle forskelle af arbejdskraft, og næsten

overalt reducerer lønningerne til samme lave niveau. Den stigende konkurrence blandt de

borgerlige, og den deraf følgende kommercielle kriser, gøre arbejdernes lønninger stadig mere

svingende. Den stigende forbedring af maskiner, stadig hurtigere udvikling, gør

deres levebrød mere og mere usikker, det sammenstød mellem de enkelte arbejdere og

individuelle borgerlige tager mere og mere karakter af kollisioner mellem to klasser.

Derpå, arbejderne begynde at danne kombinationer (Trades ‘LO) mod den borgerlige, de

klub sammen for at holde tempoet i lønninger, de fandt permanent foreninger med henblik på at

sørge forhånd for disse lejlighedsvise oprør. Hist og her, konkurrencen bryder ud

til optøjer.

Nu og da arbejderne sejrer, men kun for en tid. Den virkelige frugten af deres kampe

ligger ikke i det umiddelbare resultat, men i den stadigt voksende union af arbejderne. Denne union er

hjulpet på ved bedre kommunikationsmidler, som er skabt af moderne industri og

dette sted arbejdstagerne i forskellige lokaliteter i kontakt med hinanden. Det var netop denne kontakt

at det var nødvendigt at centralisere de mange lokale kampe, alle af samme karakter, i én

nationale kamp mellem klasser. Men hver klassekamp er en politisk kamp. Og det union,

at nå, som Borgerne i middelalderen, med deres elendige krævede motorveje,

århundreder, den moderne proletariske, takket være jernbaner, opnå i et par år.

Denne organisering af proletarerne i en klasse, og dermed ind i et politisk parti, er

til stadighed forstyrret igen af konkurrencen mellem arbejderne selv. Men det nogensinde

stiger op igen, stærkere, fastere, mægtigere. Det tvinger lovgivningsmæssige anerkendelse af særinteresser

af arbejderne, ved at udnytte den splittelse blandt bourgeoisiet selv. Således ti timer «

lovforslag i England fandt sted.

Alt i alt kollisioner mellem klasser i det gamle samfund yderligere, på mange måder, løbet

udvikling af proletariatet. Bourgeoisiet befinder sig involveret i en konstant kamp. På

først med aristokratiet, senere, med de dele af bourgeoisiet selv, hvis interesser

er blevet antagonistisk til udviklingen af industrien; til enhver tid med bourgeoisiet af udenlandske

lande. I alle disse kampe, ser det sig tvunget til at appellere til proletariatet, til at bede om hjælp,

og dermed også til at trække det i den politiske arena. Bourgeoisiet selv, derfor leverer

proletariat med sin egen elementer af politisk og almen uddannelse, med andre ord, det afgiver

proletariatet med våben til bekæmpelse af bourgeoisiet.

Yderligere, som vi allerede har set, hele afsnit af den herskende klasse er, ved forudbetaling af

industri, fældet i proletariatet, eller i det mindste truet i deres forhold

eksistens. Disse også levere proletariatet med friske elementer af oplysning og fremskridt.

Endelig i tider, hvor klassekampen nærmer sig den afgørende time, forløb opløsning

foregår inden for den herskende klasse, i virkeligheden inden for hele spektret af gamle samfund, forudsætter en sådan

voldelig, skærende karakter, at en lille del af den herskende klasse nedskæringer selv løs, og slutter sig til

revolutionære klasse, den klasse, der holder fremtiden i sine hænder. Ligesom derfor på et tidligere

periode, en del af adelen gik over til bourgeoisiet, så nu en del af borgerskabet

går over til proletariatet, særlig en del af den borgerlige ideologer, der har

rejste sig til niveauet for at forstå teorien den historiske bevægelse som en

hele.

Af alle de klasser, der står ansigt til ansigt med bourgeoisiet i dag, er proletariatet alene en

virkelig revolutionær klasse. De øvrige klasser forfald og endelig forsvinder i lyset af moderne

Industri, proletariatet er dens særlige og væsentlige produkt.

Den lavere middelklasse, de små producenter, købmanden, den håndværker, bonden, alle

disse kamp mod borgerskabet, for at redde fra udslettelse deres eksistens som brøkdele af den

middelklasse. De er derfor ikke revolutionerende, men konservative. Nej mere, de er

reaktionære, for de forsøger at rulle tilbage hjulet af historien. Hvis det ved en tilfældighed, er de revolutionære,

de er kun så i betragtning af deres forestående overførsel til proletariatet, de dermed forsvare ikke deres

til stede, men deres fremtid interesser, de ørken deres eget Standpunkt for at placere sig selv i den,

proletariatet.

Den “farlige klasse” [lumpenproletarer] den sociale udskud, at passivt rådnende masse

smidt ved den laveste lag af det gamle samfund, kan her og der, blive fejet ind i

transporten af en proletarisk revolution, og dets livsvilkår, dog opstille det langt mere for

en del af en bestukket redskab for reaktionære intriger.

I betingelse af proletariatet, de gamle samfundet som helhed er allerede næsten

oversvømmet. Den proletariske er uden ejendom, hans forhold til sin kone og børn er ikke længere

noget til fælles med de borgerlige familieforhold; moderne industri arbejdskraft og moderne

Underkastelse til kapital, det samme i England som i Frankrig, i Amerika som i Tyskland, har frataget

ham af alle spor af national karakter. Lov, moral, religion, er for ham så mange borgerlige

fordomme, bag hvilken lure i baghold lige så mange borgerlige interesser.

Alle de foregående klasser, der fik overhånd søgte at bestyrke de allerede erhvervede

status ved at underkaste samfundet generelt om at betingelserne for deres bevilling. Proletarerne kan ikke

bliver mestre af den produktive kræfter i samfundet, bortset fra ved at afskaffe deres egne tidligere

mode af bevilling, og dermed også alle andre tidligere indstillede bevilling. De har

intet af deres egne for at sikre og befæste, deres mission er at ødelægge alle tidligere værdipapirer

for, og forsikringer af de enkelte ejendom.

Alle tidligere historiske bevægelser var flytning af minoriteter, eller til gavn for

minoriteter. Den proletariske bevægelse er det selvbevidste, uafhængig bevægelse

overvældende flertal, af hensyn til de enorme flertal. Proletariatet, det laveste lag af

vores nuværende samfund, kan ikke røre, ikke kan rejse sig op, uden at hele superincumbent lag af

officielle samfund bliver sprunget i luften.

Selv ikke i stof, men i form, er kampen for proletariatet med bourgeoisiet på

først en national kamp. Proletariatet i hvert land skal naturligvis først og fremmest løse de problemer,

med sin egen bourgeoisi.

I skildrer de mest almindelige faser af udviklingen af proletariatets, spores vi

mere eller mindre tilslørede borgerkrig, raser inden for de eksisterende samfund, op til det punkt, hvor denne krig

bryder ud i åben revolution og hvor den voldelige omstyrtelse af bourgeoisiet danner

grundlag for herredømme af proletariatet.

Hidtil har enhver form for samfund er baseret, som vi allerede har set, om antagonisme

at undertrykke og undertrykte klasser. Men for at undertrykke en klasse, skal visse betingelser være

sikret i det, hvorunder det kan i hvert fald, at fortsætte sine slaviske eksistens. The Livegne, i perioden

livegenskab, rejste sig til medlemskab i kommunen, ligesom de småborgerlige, under

åg feudale absolutisme, formået at udvikle sig til en borgerlig. Den moderne arbejder, om

tværtimod, i stedet for stigende med processen med industrien, synker dybere og dybere under

betingelser for eksistensen af sin egen klasse. Han bliver en fattiglem, og pauperism udvikler mere

hurtigere end befolkning og rigdom. Og her bliver det tydeligt, at borgerskabet er uegnet

længere at være den herskende klasse i samfundet og til at pålægge sine betingelser, den har eksisteret på samfundet

som en altoverskyggende ret. Det er uegnet til at tage stilling, da det er inkompetent til at sikre en eksistens til sin

slave i hans slaveri, fordi det ikke kan hjælpe at lade ham synke ned i en sådan tilstand, at den skal

fodre ham, i stedet for at blive fodret af ham. Samfundet kan ikke længere leve under dette bourgeoisi, med andre

ord, dens eksistens ikke længere er forenelig med samfundet.

De væsentlige betingelser for eksistens og for herredømme den borgerlige klasse er

dannelse og udvidelse af kapitalen, betingelsen for kapital er lønarbejde. Løn-arbejdskraft

hviler udelukkende på konkurrencen mellem arbejdere. Forskuddet for industrien, hvis

ufrivillig Initiativtageren er bourgeoisiet, erstatter isolation af arbejdere, på grund af

konkurrence, den revolutionære kombination, på grund af foreningen. Udviklingen af moderne

Industri derfor skærer væk under sine fødder selve grundlaget for bourgeoisiets

producerer og tilegner produkter. Hvad bourgeoisiet derfor producerer først og fremmest er dens

egen grav-gravemaskiner. Dens fald og proletariatets sejr er lige uundgåelige.

Proletarer og kommunister

I hvilken forbindelse har kommunisterne står til proletarerne som helhed? Kommunisterne

ikke udgør en særskilt part i modsætning til de andre arbejderpartier.

De har ingen interesser særskilt og adskilt fra proletariatet som helhed.

De er ikke oprettet nogen sekteriske principper i deres egne, hvorved at forme og forme

proletariske bevægelse.

Kommunisterne er adskilt fra de andre arbejdsgrupper-klassen parter dette kun:

(1) I den nationale kampe proletarer i de forskellige lande, punkt de

ud og tage til fronten fælles interesser i hele proletariatet, uafhængigt

af alle nationalitet.

(2) På de forskellige stadier af udvikling, som kampen for arbejderklassen

mod bourgeoisiet er nødt til at komme igennem, de altid og overalt repræsentere

interesser bevægelse som helhed.

Kommunisterne er derfor på den ene side praktisk, den mest avancerede og

resolut del af arbejderklassen partier i alle lande, at afsnit, som går videre

alle andre, og på den anden side, teoretisk, de har over den store masse af proletariatet

Fordelen ved tydeligt at forstå linjer march vilkårene, og det endelige generelle

Resultaterne af den proletariske bevægelse.

Det umiddelbare formål med kommunisterne er den samme som for alle andre proletariske partier:

dannelse af proletariatet i en klasse, omstyrtelse af den borgerlige overherredømme, erobring af

politiske magt, som proletariatet.

Den teoretiske konklusioner kommunisterne er på ingen måde er baseret på ideer eller principper

, der er blevet opfundet eller fundet ved denne eller hin vordende være universel reformator.

De er udelukkende udtryk for, i generelle vendinger, faktisk forbindelser sprang fra en eksisterende klasse

kamp, fra en historisk bevægelse foregår under øjnene af os. Afskaffelsen af de eksisterende

ejendomsforhold er slet ikke et særligt kendetegn ved kommunismen.

Alle ejendomsforhold i fortiden har hele tiden været genstand for historisk forandring

foelge ændringen i historiske forhold.

Den franske Revolution, for eksempel afskaffet feudale ejendomsret til fordel for borgerlige

ejendomsret.

Det, der kendetegner kommunismen er ikke afskaffelsen af ejendom generelt, men

afskaffelsen af den borgerlige ejendom. Men moderne borgerlige private ejendomsret er den endelige og mest

fuldendte udtryk for det system af produktion og tilegne produkter, der er baseret på

klassemodsætningerne, om udnyttelse af de mange af de få.

I den forstand kan teorien om kommunisterne sammenfattes i den ene sætning:

Afskaffelse af privat ejendom.

Vi kommunister har været bebrejdet med ønsket om at afskaffe retten til personligt

erhverve ejendommen som frugten af en mands egen arbejdskraft, som ejendommen er påstås at være

grundlaget af alle personlige frihed, aktivitet og uafhængighed.

Hårdt tilkæmpede, self-erhvervet, self-tjente ejendom! Mener du tilhører smålige håndværker

og den lille bonde, en form for ejendom, der gik forud for borgerlige form? Der er ingen grund

at ophæve denne, udvikling af industrien har i vid udstrækning allerede ødelagt det, og er stadig

ødelægge det daglige.

Eller mener du den moderne borgerlige privat ejendom?

Men har lønarbejde skabe ejendom for arbejderen? Ikke en smule. Det skaber kapital, dvs

denne form for ejendom, der udnytter lønarbejde, og som ikke kan øge undtagen ved

betingelse for avle en ny forsyning af lønarbejde for friske udnyttelse. Ejendom i sin nuværende

form, er baseret på antagonisme kapital og lønarbejde. Lad os undersøge begge sider af denne

antagonisme.

At være kapitalist, er at have ikke kun en rent personlig, men en social status i produktionen.

Kapital er en kollektiv produkt, og kun ved den forenede indsats fra mange medlemmer, ja, i sidste

udvej, kun forenet indsats fra alle medlemmer af samfundet, kan der indstilles i bevægelse.

Capital er derfor ikke kun personlige, det er en social magt.

Naar derfor er kapital omdannes til fælles ejendom, i ejendom alle

medlemmer af samfundet, er personlig ejendom, der ikke derved forvandles til samfundsmæssig ejendom. Det er kun

den sociale karakter af ejendommen, der er ændret. Det mister sin klasse karakter.

Lad os nu tage lønarbejde.

Den gennemsnitlige pris for løn-arbejdskraft er den mindsteløn, dvs, at kvante af midlerne til

underhold som er helt nødvendige for at holde arbejderen i bare eksistens som en arbejdsmand.

Hvad er derfor den løn-arbejderen tilegner ved hjælp af hans arbejdskraft, blot tilstrækkeligt at

forlænge og gengive en nøgne eksistens. Vi ingenlunde til hensigt at afskaffe denne personlige

bevilling af produkterne på arbejdskraft, en bevilling, der er foretaget for vedligeholdelse og

reproduktion af menneskers liv, og det efterlader ingen overskud hvormed at lede Arbejde

andre. Det eneste, vi ønsker at gøre væk med, er den elendige karakter af denne bevilling, under

som arbejderen bor alene for at øge kapitalen, og det er tilladt at leve kun i det omfang

interesse af den herskende klasse kræver det.

I det borgerlige samfund, arbejdsmarked lever kun er et middel til at øge akkumuleret arbejdskraft. I

Kommunistiske samfund, akkumulerede arbejdskraft er, men et middel til at udvide, til at berige, for at fremme

eksistensen af arbejderen.

I det borgerlige samfund, derfor tidligere dominerer stede i det kommunistiske samfund,

nuværende dominerer fortiden. I det borgerlige samfund kapital er uafhængig og har individualitet,

mens den levende person er afhængig og har ingen individualitet.

Og afskaffelse af denne tingenes tilstand kaldes af de borgerlige, afskaffelse af

individualitet og frihed! Og med rette. Afskaffelsen af borgerlige individualitet, borgerlige

uafhængighed, og borgerlig frihed er uden tvivl rettet mod.

Ved frihed menes, under de nuværende borgerlige betingelserne for produktion, frihandel, frie

sælger og køber.

Men hvis sælger og køber forsvinder, gratis køb og salg forsvinder ligeledes. Denne snak

om gratis at sælge og købe, og alle de andre “modige ord” af vores borgerlige om frihed i

Generelt har en betydning, om nogen, der kun i modsætning til begrænsede sælger og køber, med

lænkede forhandlere af middelalderen, men har ingen betydning, når imod det kommunistiske

afskaffelse af køb og salg af den borgerlige betingelserne for produktion, og borgerskabet

sig selv.

Du er forfærdet over vores hensigt at gøre op med den private ejendomsret. Men i din eksisterende

samfund, er privat ejendom allerede afskaffet for ni tiendedele af befolkningen; dens

eksistens for de få er udelukkende på grund af sin ikke-eksistens i hænderne på disse ni tiendedele. Dig

bebrejde os derfor med agter at gøre op med en form for fast ejendom, der er nødvendige

betingelse for, hvis eksistens er den ikke-eksistensen af en ejendom for langt størstedelen af

samfundet.

I ét ord, bebrejder du os med, der ønsker at gøre op med din ejendom. Netop det;

det er netop hvad vi har tænkt os.

Fra det øjeblik, hvor arbejdsmarkedet ikke længere kan konverteres til kapital, penge, eller leje,

i en social magt, der kan monopoliseret, dvs fra det øjeblik, hvor enkelte

ejendom ikke længere kan omdannes til borgerlige ejendom, til kapital, fra det øjeblik,

De siger, individualitet forsvinder.

Du skal derfor indrømme, at ved “individuel” De mener ikke anden person end den

borgerlige, end middelklassen ejer af ejendommen. Denne person skal, ja, blive fejet ud af

den måde, og gjorde det umuligt.

Kommunisme fratager ingen mand af magt til at udnytte produkter i samfundet, alle, der

det gør, er at fratage ham beføjelse til at undertvinge arbejdsmarkedet andres ved hjælp af sådanne

bevillinger.

Det har været indvendt, at efter afskaffelsen af den private ejendomsret, vil alle arbejde ophører, og

universel dovenskab vil overhale os.

Ifølge denne burde det borgerlige samfund for længst være gået i hundene gennem ren og skær

Lediggang; for dem, der af dens medlemmer, der arbejder, erhverve noget, og dem, der erhverver

noget ikke virker. Hele denne indvending er, men et udtryk for den tautologi: at

Der kan ikke længere være nogen lønarbejde, når der ikke længere er nogen kapital.

Alle indsigelser opfordrede mod kommunistisk måde at producere og tilegne sig

materielle produkter, har i samme måde, blevet opfordret mod kommunistiske form for

producerer og tilegne intellektuelle produkter. Lige som at den borgerlige, forsvinder OF

klasse hotel er forsvinden selve produktionen, så den forsvinder klassen kultur er at

ham er identisk med forsvinden af alle kultur.

At kultur, tab som han beklager, er, for det store flertal, en simpel uddannelse

fungere som en maskine.

Men du behøver ikke skændes med os, så længe du anvender, til vores formål afskaffelsen af den borgerlige

ejendom, standarden for din borgerlige forestillinger om frihed, kultur, jura, & c. Din helt idéer

er det kun de udsprang af betingelserne for din borgerlige produktions-og borgerlige ejendom, bare

som din retspraksis er, men vil din klasse lavet i en lov for alle, en vilje, hvis væsentlige

karakter og retning bestemmes af de økonomiske betingelser for eksistensen af din klasse.

Den selviske misforståelse, at inducerer du til at omsætte dem evige naturlove og

Derfor de sociale former udspringer fra din nuværende produktions-og form af fast ejendom –

historiske relationer, der rejser sig og forsvinder i forløbet af produktionen – denne misforståelse du

Del med hver herskende klasse, der gik forud dig. Hvad du ser tydeligt i tilfælde af gamle

ejendom, hvad du indrømme i tilfælde af feudale ejendom, du er selvfølgelig forbudt at indrømme i

det drejer sig om din egen borgerlige form af fast ejendom.

Afskaffelse [Aufhebung] af familien! Selv de mest radikale blusser op på denne berygtede

forslag fra kommunisterne.

På hvilket grundlag er til stede familie, den borgerlige familie, baseret på? På kapital, om

private gevinst. I sin helt udviklede form, eksisterer denne familie kun blandt borgerskabet.

Men denne tingenes tilstand finder sit supplement i den praktiske mangel af familien blandt

proletarer, og i den offentlige prostitution.

De borgerlige familie vil forsvinde som en selvfølge, når dens supplere forsvinder, og

begge vil forsvinde med bortfaldet af kapital.

Har du oplader os, der ønsker at stoppe udnyttelse af børn af deres forældre? Til

denne forbrydelse vi os skyldige.

Men du siger, vi ødelægger den mest hellige af forbindelserne, når vi erstatter hjem uddannelse

af social.

Og din uddannelse! Er det ikke også det sociale, og bestemmes af de sociale betingelser

som du uddanne, som interventionsorganerne direkte eller indirekte, i samfundet ved hjælp af skoler, & c.?

Kommunisterne har ikke opfundet intervention i samfundet i uddannelse, de gør, men søger at

ændre karakteren af denne intervention, og for at redde uddannelse påvirkning fra den herskende

klasse.

De borgerlige klappe-fælde om familien og uddannelse, om det anerkendte co-Forhold

forældre og barn, bliver endnu mere oprørende, jo mere ved den sag of Modern Industri,

alle familiebånd blandt proletarerne er sønderrevet, og deres børn omdannet til

simple artikler handel og instrumenter af arbejdskraft.

Men du kommunister vil indføre samfund af kvinder, skrig bourgeoisiet i

Kor.

De borgerlige ser sin kone et rent produktion. Han hører, at de instrumenter,

af produktionen skal udnyttes i fællesskab, og naturligvis kan komme til nogen anden konklusion

at partiet for at være fælles for alle også vil falde til kvinderne.

Han har ikke engang en mistanke om, at det reelle punkt med henblik på at gøre op med status af

kvinder som rene instrumenter af produktionen.

For resten, er intet mere latterligt end dydige indignation af vores borgerlige på

samfundet af kvinder, som de foregiver, skal åbent og officielt oprettet af

Kommunister. Kommunisterne har intet behov for at indføre samfund af kvinder, det har eksisteret

næsten umindelige tider.

Vores borgerlige, ikke tilfreds med at have hustruer og døtre af deres proletarer på deres

bortskaffelse, ikke at tale om fælles prostituerede, tage den største fornøjelse i at forføre hinandens

hustruer.

Bourgeois ægteskab er i virkeligheden et system med hustruer til fælles, og dermed i bedste fald hvad

kommunisterne muligvis bebrejdes er, at de ønsker at indføre,

substitution for en hyklerisk skjult, en åbent legaliseret samfund af kvinder. For

Herudover skal det indlysende, at afskaffelsen af den nuværende ordning for produktionen skal bringe med det

afskaffelse af fællesskabet af kvinder udspringer fra dette system, dvs af prostitution både offentlige

og private.

Kommunisterne er yderligere bebrejdet med oensker at afskaffe lande og nationalitet.

Arbejdsgruppen mænd har noget land. Vi kan ikke tage fra dem, hvad de ikke har fået.

Da proletariatet først og fremmest at erhverve politisk overherredømme, skal stige for at være den førende klasse

af nationen, skal udgøre selve nationen, det er så langt, selv nationalt, selv om de ikke i

borgerlig forstand.

Nationale forskelle og modsætninger mellem folk er daglige mere og mere forsvinde,

på grund af udviklingen af bourgeoisiet, til fri handel, til verdensmarkedet, til

ensartethed i den måde, produktionen og i betingelserne for liv, der svarer dertil.

Overherredømme proletariatets vil få dem til at forsvinde endnu hurtigere. United aktionen, om

førende civiliserede lande i det mindste er en af de første betingelser for frigørelse

proletariat.

I forhold som udnyttelse af en person af en anden vil også blive sat en stopper for den

udnyttelse af en nation med en anden, vil også blive sat en stopper for. I forhold som antagonisme

mellem klasserne indenfor nationen forsvinder, fjendtlighed fra en nation til en anden, vil komme til en

ende.

De anklager mod kommunismen lavet af en religiøs, en filosofisk og generelt,

fra en ideologisk synsvinkel, er ikke fortjener en seriøs undersøgelse.

Kræver det dybe intuition til at forstå, at mandens ideer, synspunkter og udformning, i

et ord, mands bevidsthed, ændringer med alle ændringer i vilkårene for hans materiale

eksistens, i hans sociale relationer og i sit sociale liv?

Hvad andre gør idéhistorie bevise, end at intellektuelle produktion ændrer sin

Karakter i samme Grad som materielle produktion er ændret? Den herskende ideer i hver alder har nogensinde

været ideer sin herskende klasse.

Når folk taler om de ideer, som revolutionerer samfundet, men skal de giver udtryk for, at forhold, at

inden for det gamle samfund elementerne i en ny er blevet skabt, og at opløsningen af

den gamle ideer holder endnu trit med opløsning af de gamle betingelser for eksistens.

Når den gamle verden var i sin sidste kæmper var de gamle religioner overvindes ved

Kristendommen. Da Christian ideer bukket under i det 18. århundrede til rationalist ideer, feudale

samfund kæmpede sin død kamp med de daværende revolutionære bourgeoisi. De idéer af religiøse

frihed og trosfrihed blot gav udtryk for herredømme fri konkurrence inden for

domænet af viden.

“Utvivlsomt,” det vil sige, “religiøse, moralske, filosofiske og juridiske ideer

blevet ændret i løbet af den historiske udvikling. Men religion, moral, filosofi,

statskundskab og den ret, konstant overlevet denne ændring. ”

“Der er desuden evige sandheder, såsom frihed, retfærdighed osv., der er fælles for alle

stater i samfundet. Men kommunismen afskaffer de evige sandheder, den afskaffer al religion, og alle

moral, i stedet for at udgøre dem på et nyt grundlag, og det er dermed i modstrid med alle tidligere

historiske erfaring. ”

Hvad betyder denne beskyldning reducere sig selv til? Historien om alle tidligere samfund har bestået i

udvikling af klassemodsætningerne, modsætninger, der er antaget forskellige former i forskellige

epoker.

Men uanset hvilken form de måtte have taget, et faktum er fælles for alle tidligere aldre, dvs. Den

udnyttelse af en del af samfundet af de andre. Ingen undre, at den sociale Bevidsthed

tidligere aldre, på trods af alle de mange og meget forskellige den viser, bevæger sig inden for visse fælles

formularer, eller generelle idéer, som ikke kan helt forsvinde, undtagen med det samlede forsvinder

klassemodsætningerne.

Det kommunistiske revolution er den mest radikale brud med de traditionelle relationer; ikke så underligt

at dets udvikling involverede mest radikale brud med traditionelle forestillinger.

Men lad os have gjort med de borgerlige indvendinger mod kommunismen.

Vi har set ovenfor, at det første skridt i revolutionen af arbejderklassen er at øge

Proletariatet position herskende klasse at vinde kampen for demokrati.

Proletariatet vil bruge sit politiske herredømme at vriste ved grad al kapital fra

borgerskabet, som skal centralisere alle instrumenter for produktion i hænderne på staten, dvs på den

proletariatet organiseret som herskende klasse, og at øge det samlede produktive kræfter så hurtigt som

muligt.

Selvfølgelig, i begyndelsen kan dette ikke ske undtagen ved despotiske indhug på

rettigheder ejendom og om betingelserne for borgerlige produktion ved hjælp af foranstaltninger,

derfor, der forekommer økonomisk utilstrækkeligt og uholdbare, men som i løbet af

bevægelighed, overgå sig selv, nødvendiggøre yderligere indhug på de gamle sociale orden, og er

uundgåelig som et middel til helt at revolutionere den måde, produktionen.

Disse foranstaltninger vil naturligvis være forskellige i forskellige lande.

Men i de mest udviklede lande vil følgende være temmelig generelt

gældende:

1. Afskaffelse af ejendom i jord og anvendelse af alle leje af jord til

offentlige formål.

2. En tung progressiv eller gradueret indkomstskat.

3. Afskaffelse af alle rettigheder ved arv.

4. Konfiskation af ejendom alle emigranter og oprørere.

5. Centralisering af kreditten i bredden af staten, ved hjælp af en national

bank med statens kapitalindskud, og en eksklusiv monopol.

6. Centralisering af midlerne til kommunikation og transport i hænderne

af staten.

7. Udvidelse af fabrikker og instrumenter af produktionen, der ejes af

Stat, de bringer ind i dyrkning af affald-jord, og forbedring af

jord generelt i overensstemmelse med en fælles plan.

8. Lige ansvar for alle til at arbejde. Etablering af industrielle armeer,

især for landbruget.

Åndedræøvelser Kombination af landbrug med fremstillingsindustrien, gradvis

afskaffelse af alle skelnen mellem by og land ved en mere ligevægtig

fordeling af befolkningen over hele landet.

10. Gratis uddannelse for alle børn i offentlige skoler. Afskaffelse af

børns fabrik arbejdskraft i sin nuværende form. Kombination af uddannelse med

industriel produktion, & c, & c.

Når der i løbet af udviklingen, klasse distinktioner er forsvundet, og alle

produktionen er blevet koncentreret i hænderne på et stort sammenslutning af hele nationen, den

offentlig myndighed vil miste sin politiske karakter. Politisk magt, egentlig er blot

organiserede magt i en klasse for at undertrykke en anden. Hvis proletariatet under sin bestride med

borgerskabet er tvunget af den kraft af omstændigheder, til at organisere sig som en klasse, hvis ved hjælp

af en revolution, gør det selv den herskende klasse, og som sådan fejer væk med magt de gamle

betingelser for produktion, så vil det sammen med disse betingelser, har fejet væk

betingelser for eksistensen af klassemodsætninger og klasser i almindelighed og vil dermed have

afskaffede sin egen overlegenhed som en klasse.

I stedet for den gamle borgerlige samfund med dets klasser og klassemodsætninger får vi

en forening, hvor der er fri udvikling af de enkelte er betingelsen for den frie udvikling

af alle.

Socialistiske og kommunistiske litteratur

1. Reaktionære socialisme

A. feudale socialisme

På grund af deres historiske position, det blev formålet med det aristocracies i Frankrig og

England for at skrive pjecer mod moderne borgerlige samfund. I den franske revolution i juli

1830, og i den engelske reform agitation [A], disse aristocracies igen bukket under for den forhadte

opkomling. Fremover, en alvorlig politisk kamp var helt ude af spørgsmålet. En litterær

kamp alene var muligt. Men selv i det literære den gamle skrig af den

restaurering periode var blevet impossible.5

For at vække sympati, aristokratiet var forpligtet til at glemme, tilsyneladende af egen

interesser, og at formulere deres anklageskrift mod bourgeoisiet af hensyn til de udbyttede

arbejderklassen alene. Således aristokrati tog deres hævn ved at synge lampoons på deres nye

mestre og hvisker i hans ører uhyggelige profetier om kommende katastrofe.

På denne måde opstod feudale socialisme: halv klagesang, halvt satirisk skrift; halv et ekko fra fortiden,

halv trussel fra fremtiden; til tider ved sin bitre, vittig og skarp kritik, med en fin

borgerskabet til hjertet centrale, men altid latterlig i sin virkning gennem total manglende evne til at

forstå march moderne historie.

Aristokratiet, for at mobilisere folk til dem, viftede den proletariske almisse-taske i front

for et banner. Men folk, der så ofte som det sluttede sig til dem, så på deres bagfjerdinger den gamle feudale

våbenskjolde, og øde med høj og uærbødig latter.

En del af den franske legitimister og “Young England” udstillet denne forestilling.

Påpegning af, at deres tilstand for udnyttelse var anderledes end borgerskabet, de

feudalists glemme, at de udnyttes under forhold og betingelser, som var helt anderledes

og som nu er forældede. I viser, at under deres styre, det moderne proletariat aldrig

[A] En henvisning til den frie bevægelighed for en reform af valgloven, der under pres fra arbejderklassen, blev vedtaget af

det britiske House of Commons i 1831 og endelig godkendt af House of Lords i juni 1832. Reformen var rettet

mod monopol regel i landet og finansiere aristrocracy og banede vejen for Europa-Parlamentet for repræsentanterne for

industrielle bourgeoisi. Hverken arbejdstagere eller småborgerlige fik lov valgrettigheder trods forsikringer, de ville.

[Editor’s note]

5 Ikke den engelske Restoration (1660-1689), men den franske Restoration (1814-1830). [Engels, 1888 tyske udgave]

eksisteret, glemmer de, at moderne bourgeoisi er den nødvendige afkom af deres egen form for

samfundet.

For resten, så gør det lidt de skjule reaktionære karakter af deres kritik, at deres

chef anklage mod den borgerlige beløber sig til dette, at under den borgerlige styre en klasse er

ved at blive udviklet, som er bestemt til at skære op dybtgående den gamle orden i samfundet.

Hvad de bebrejder bourgeoisiet, er ikke så meget, at det skaber et proletariat, som at det

skaber en revolutionære proletariat.

I den politiske praksis, således de bliver i alle tvangsindgreb over for arbejderklassen;

og i almindelige liv, på trods af deres high-falutin sætninger, de bukke at hente det gyldne æbler

faldet fra træ industrien og byttehandel sandhed, kærlighed og ære, for trafikken i uld,

rødbeder-sukker, og kartoffel spirits.6

Da præsten nogensinde har gået hånd i hånd med udlejer, så har kontormedhjælper socialisme med

Feudale socialisme.

Intet er lettere end at give Christian askese et socialistisk anstrøg. Har ikke kristendommen

deklamerede mod privat ejendom, mod ægteskabet, mod staten? Har det ikke prædikes i

sted af disse, velgørenhed og fattigdom, cølibat og mortification kødets, klosterliv og

Mor Kirke? Christian Socialisme er, men den hellige vand, som præsten consecrates the

hjerte-afbrænding af Aristokrat.

B. småborgerlige socialisme

Det feudale aristokrati er ikke den eneste klasse, der blev ødelagt af bourgeoisiet, ikke den eneste

klasse, hvis betingelserne for eksistens pined og omkom i den atmosfære af moderne borgerlige

samfundet. Den middelalderlige Representanter og den lille bonde ejerne var forløberne til

moderne bourgeoisi. I de lande, der er, men lidt udviklede, industrielt og

kommercielt, disse to klasser stadig vegetere side om side med det fremvoksende borgerskab.

I lande, hvor moderne civilisations er blevet fuldt udviklet, en ny klasse af smålige

borgerlig er blevet dannet, svingende mellem proletariatet og bourgeoisiet, og stadig fornyelse

sig selv som en supplerende del af det borgerlige samfund. De enkelte medlemmer af denne klasse,

6 Dette gælder først og fremmest til Tyskland, hvor landadelen og squirearchy har store dele af deres ejendomme dyrkes for

deres egen regning ved at stewarder og er desuden omfattende rødbeder-sukkerproducenter og destillerier i kartoffel spiritus. Den

velhavende britiske aristokrati er endnu snarere over det, men de også vide, hvordan man kan gøre op for faldende husleje ved at låne deres

navne til flydere eller mere eller mindre lyssky aktieselskaber. [Engels, 1888 tyske udgave]

Men bliver hele tiden kastet ned i proletariatet ved hjælp af konkurrence, og

som moderne udviklingen af branchen, de selv ser det øjeblik nærme sig, da de vil helt

forsvinde som en uafhængig del af det moderne samfund, der skal erstattes i fremstiller,

landbrug og handel, ved overlookers, fogeder og shopmen.

I lande som Frankrig, hvor bønderne udgør langt mere end halvdelen af befolkningen, det

var naturligt, at forfattere, der holdt med proletariatet mod bourgeoisiet skal bruge i deres

kritik af det borgerlige regime, standarden for bonden og småborgere, og fra

Standpunkt disse mellemliggende klasser, bør tage op knipler for arbejderklassen. Således

opstod småborgerlige socialisme. Sismondi var leder af denne skole, ikke kun i Frankrig, men

også i England.

Denne skole af socialismen dissekerede med stor Skarpsindighed modsætningerne i forhold

af moderne produktion. Det blotlægges den hykleriske undskyldning af økonomer. Det viste sig,

uomtvisteligt, de katastrofale virkninger af maskiner og arbejdsdeling, koncentrationen af

kapital og jord i et par hænder, overproduktion og kriser, og det påpeges, den uundgåelige undergang

de småborgerlige og bonde, den elendighed af proletariatet, anarkiet i produktionen,

gråd uligheder i fordelingen af velstand, den industrielle krig udryddelse mellem

nationer, opløsning af gamle moralske obligationer, fra den gamle familieforhold, de gamle nationaliteter.

I sin positive mål, men denne form for socialisme stræber enten at genoprette den gamle måde

af produktion og udveksling, og med dem de gamle ejendomsforhold og det gamle samfund, eller

til kramper de moderne produktionsmidler og udveksling inden for rammerne af den gamle

ejendomsforhold, der har været, og var bundet til, eksploderede ved disse midler. I begge tilfælde,

det er både reaktionær og utopisk.

Dens sidste ord er: corporate guilds for fremstillingen patriarkalske relationer i landbruget.

I sidste ende, når stædige historiske fakta havde spredt alle berusende effekter af selfdeception,

denne form for socialismen endte i en elendig tømmermænd.

C. tysk eller “True” socialisme

De socialistiske og kommunistiske litteratur fra Frankrig, en litteratur, der opstod under

pres fra en bourgeoisiet i kraft og det var udtryk for kampen mod denne

magt, blev indført i Tyskland på et tidspunkt, hvor bourgeoisiet, i dette land, netop havde

begyndt sin Kamp med feudale absolutisme.

Tyske filosoffer, vordende filosoffer, og beaux esprits (mænd bogstaver), ivrigt

greb om denne litteratur, er det kun glemmer, at når disse skrifter indvandret fra Frankrig til

Tyskland havde franske sociale betingelser ikke udvandrede sammen med dem. I kontakt med tyske

sociale forhold, denne franske litteratur mistede alle sine umiddelbare praktiske betydning og overtog

et rent litterært aspekt. Således er den tyske filosoffer i det attende århundrede,

krav i den første franske revolution var intet mere end de krav, “Praktisk

Årsag “i almindelighed, og ytring af viljen hos revolutionære franske bourgeoisis

betød i deres øjne, lovene af ren Will, af Will som det var forpligtet til at være, den sande menneskelige vilje

generelt.

Arbejdet i den tyske litterater bestod udelukkende i at bringe de nye franske ideer i

harmoni med deres gamle filosofiske samvittighed eller rettere, ved at knytte den franske ideer

uden flygter deres egen filosofiske synspunkt.

Denne anneksion fandt sted i samme måde, som et fremmed sprog er tilegnet,

nemlig ved oversættelse.

Det er velkendt, hvordan munkene skrev fjollede liv katolske Hellige over håndskrifter på

som den klassiske værker af antikke Hedenskab var blevet skrevet. Den tyske litterater vendt

denne proces med de profane fransk litteratur. De skrev deres filosofiske vrøvl under

den franske original. For eksempel under den franske kritik af de økonomiske funktioner

penge, de skrev “fremmedgørelse of Humanity”, og under den franske kritik af bourgeois

tilstand, de skrev “detronisering af kategori, i den almindelige” og så videre.

Indførelsen af disse filosofiske sætninger på bagsiden af den franske historiske kritik,

de kaldt “Philosophy of Action”, “True socialismen”, “tysk videnskab socialismen”,

“Filosofisk Institut af socialismen”, og så videre.

Den franske socialistiske og kommunistiske litteratur blev således helt kastreret. Og da

det ikke længere i hænderne på den tyske udtrykke kamp én klasse med de andre, han følte

bevidst om at have overvundet “franske ensidighed”, og at repræsentere, ikke sandt

krav, men kravene til Sandheden, ikke af hensyn til proletariatet, men af hensyn

for Human Nature, of Man i almindelighed, der ikke tilhører nogen klasse, ikke har nogen virkelighed, som kun findes i

the diset realm filosofiske fantasy.

Denne tyske socialisme, der fandt sin skoledreng opgave så alvorligt og højtideligt, og

lovprist sin dårlige stock-in-handel i en sådan Tusindkonstner mode, i mellemtiden gradvist mistet sin

pedantisk uskyld.

Kampen for tyskerne, og især den preussiske bourgeoisi mod feudale

aristokrati og absolut monarki, med andre ord, de liberale bevægelse, blev mere alvorlig.

Med dette, længe-ønsket mulighed fik tilbudt “True” socialisme konfrontere

politisk bevægelse med den socialistiske krav, af slynge de traditionelle anathemas mod

liberalisme, mod repræsentativ regering, mod den borgerlige konkurrence, den borgerlige frihed

af pressen, borgerlige lovgivning, borgerlig frihed og lighed og prædike for masserne

at de ikke havde noget at vinde, og alt at tabe ved denne borgerlige bevægelse. Tysk

Socialisme glemte, i sidste øjeblik, at den franske kritik, hvis dumme ekko det var,

forudsatte eksistensen af moderne borgerlige samfund med sin tilsvarende økonomisk

Livsbetingelser, og den politiske forfatning tilpasset hertil, de ting de

virkeliggørelsen var genstand for den verserende kamp i Tyskland.

Til det absolutte regeringer med deres følgende af præster, professorer, land væbnere,

og embedsmænd, den blev brugt som en kærkommen fugleskræmsel mod den truende bourgeoisiet.

Det var en sød finish, efter den bitre piller af piskning og kugler, som disse samme

regeringer, netop på det tidspunkt, doseret den tyske arbejder-klassen oprør.

Mens denne “True” socialisme således tjent regeringen som et våben for at bekæmpe

Tysk bourgeoisi, det på samme tid, direkte repræsenteret en reaktionær interesse, interesse

af tyske filistrene. I Tyskland, småborgerlige klasse, et levn fra det sekstende århundrede,

og siden da konstant dukker op igen under forskellige former, er den egentlige sociale grundlag for

den eksisterende tingenes tilstand.

For at bevare denne klasse er at bevare den eksisterende tingenes tilstand i Tyskland. Den industrielle

og politiske overherredømme af bourgeoisiet truer det med visse ødelæggelse – på den ene

hånd, med koncentration af kapital og på den anden, fra den voksende en revolutionære proletariat.

“True” socialisme syntes at dræbe disse to fluer med ét smæk. Det spredtes som en epidemi.

Klædning af spekulative spindelvæv, broderet med blomster af retorik, dyppet i Dug

sygelig stemning, denne transcendental robe, som den tyske socialdemokrater indpakkede deres ked

“Evige sandheder”, alle skind og ben, havde til formål at vidunderligt øge salget af deres varer hos

en sådan offentlig.

Og på sin side den tyske socialisme anerkendt, flere og flere, sin egen opfordring, da

bombastisk repræsentant for småborgerlige filister.

Det proklamerede den tyske nation for at være den model nation, og den tyske smålige filisteren to

være den typiske mand. Til alle skurkagtige smålighed af denne model mand, gav det en skjult, højere,

Socialistisk fortolkning, den nøjagtige modsatte af dens reelle karakter. Det gik til ekstreme længde

direkte modsætter sig “brutalt destruktive” tendens kommunismen, og proklamere sin

øverste og upartisk foragt for alle klassekampe. Med meget få undtagelser, alle de såkaldte

Socialistiske og kommunistiske publikationer, at nu (1847) cirkulerer i Tyskland hører til

domæne af denne fejl og enerverende literature.7

2. Konservative eller Bourgeois Socialisme

En del af bourgeoisiet er som ønsker at korrigere social klager med henblik på at sikre

fortsatte eksistens af det borgerlige samfund.

Til dette afsnit hører økonomer, filantroper, humanister, forbedrende af betingelsen

af den arbejdende klasse, arrangører af velgørenhed, medlemmer af samfund til forebyggelse af mishandling af

dyr, mådehold fanatikere, hul-og hjørne Reformatorer af enhver tænkelig art. Denne form for

socialismen er i øvrigt blevet udarbejdet i komplette systemer.

Vi kan nævne Proudhon’s Philosophis de la Misère som et eksempel på denne form.

Den socialistiske borgerlige ønsker, at alle fordelene ved moderne sociale forhold, uden at

kampe og farer nødvendigvis som følge heraf. De ønsker den nuværende tilstand i samfundet,

minus sin revolutionerende og opløsning elementer. De ønsker for en bourgeoisiet uden en

proletariat. Bourgeoisiet naturligt opfatter verden, som det er øverste at være den bedste;

og borgerlig socialisme udvikler dette komfortable opfattelse i forskellige mere eller mindre

komplette systemer. I kræver proletariat til at udføre et sådant system, og dermed at marchere

strax i de sociale New Jerusalem, men det kræver i virkeligheden, at proletariatet skal

forbliver inden for rammerne af det bestående samfund, men bør ikke kaste væk alle sine hadefulde idéer

om borgerskabet.

En anden og mere praktisk, men mindre systematisk, form af denne socialisme søgte at afskrive

enhver revolutionær bevægelse i øjnene af den arbejdende klasse ved at vise, at der ikke blot politiske

reform, men kun en ændring i de materielle eksistens, i økonomisk forbindelser, kunne

være nogen fordel for dem. Ved ændringer i de materielle eksistens, form dette af

Socialisme, men på ingen måde forstår afskaffelse af den borgerlige produktionsforhold,

en afskaffelse, som kan påvirkes kun af en revolution, men de administrative reformer, der bygger på

fortsatte eksistens af disse forbindelser, reformer derfor, at i ingen respekt har indvirkning på forholdet

mellem kapital og arbejdskraft, men i bedste fald mindske omkostningerne, og forenkle det administrative arbejde,

af det borgerlige regering.

Bourgeois Socialismen opnår tilstrækkelig udtryk, når og kun når det bliver en ren

talemåde.

7 Den revolutionære storm i 1848 fejet hele denne lurvede tendens og helbredt sin hovedpersoner til ønsket om at fuske med på

socialisme. Den ledende repræsentant og klassisk type af denne tendens er hr. Karl Gruen. [Engels, 1888 tyske udgave]

Frihandel: til fordel for arbejderklassen. Beskyttende opgaver: for fordel for

arbejderklassen. Prison Reform: til fordel for arbejderklassen. Dette er det sidste ord og

kun alvorligt ment ord borgerlige socialisme.

Det er sammenfattet i sætningen: de borgerlige er en borgerlig – til gavn for arbejdsmiljøet

klasse.

3. Kritisk-utopisk socialisme og kommunisme

Vi har ikke her henvise til, at litteratur, der i enhver stor moderne revolution, har altid

givet stemme til de krav, som proletariatet, såsom Skrifter Babeuf og andre.

Den første direkte forsøg på proletariatets at nå sine egne formål, fremstillet i tider med universel

spænding, når feudale samfund blev styrtet, nødvendigvis ikke på grund af den daværende

uudviklede tilstand proletariatets samt at der ikke foreligger de økonomiske betingelser for dets

frigørelse, betingelser, der var endnu ikke produceres, og kan produceres af den forestående

borgerlige epoke alene. Den revolutionære litteratur, som ledsagede disse første bevægelser

proletariatet havde nødvendigvis en reaktionær karakter. Det indprentes universel askese og

social udjævning i sin groveste form.

De socialistiske og kommunistiske systemer, egentlig, de Saint-Simon, Fourier,

Owen og andre, forår dannet i de tidlige uudviklede periode, der er beskrevet ovenfor, af

Kampen mellem proletariatet og bourgeoisiet (se afsnit 1. Bourgeois og Proletarer).

Grundlæggerne af disse systemer, se, ja, klassemodsætningerne, samt aktioner med

nedbrydes elementer i den fremherskende form af samfundet. Men proletariatet, som endnu i sin vorden,

tilbyder dem synet af en klasse uden nogen historisk initiativ eller en uafhængig

politiske bevægelse.

Da udviklingen af klassemodsætninger holder selv trit med udviklingen af

industrien, den økonomiske situation, som de finder det ikke endnu tilbyde dem materiale

Betingelserne for frigørelse af proletariatet. De har derfor søge efter en ny social

videnskab, efter nye sociale love, som er at skabe disse betingelser.

Historisk indsats er at give efter for deres personlige opfindsom indsats; historisk har skabt betingelserne

frigørelsesproces til fantastiske dem, og den gradvise, spontan klasse organisation

Proletariatet til en organisation i samfundet især konstruerede af disse opfindere. Fremtidige historie

løser sig selv, i deres øjne, ind i propaganda og den praktiske udførelse af deres sociale

planer.

I dannelsen af deres planer, er de bevidste om pleje hovedsagelig for interesser

arbejderklassen, som værende den mest lidelser klasse. Kun fra det synspunkt at være det mest

lidelser klasse har proletariatet findes for dem.

De ubebyggede tilstand af klassekampen, såvel som deres egne omgivelser, årsager

Socialdemokraterne sådan at betragte sig selv meget bedre end alle klassemodsætninger. De ønsker at

forbedre dens tilstand hvert enkelt medlem af samfundet, selv hos de mest stillede. Derfor har de

sædvanligvis appellerer til samfundet som helhed, uden skelnen mellem klasse, ja, ved præference til

herskende klasse. For hvordan kan folk, mislykkes, når engang de forstår deres system, for at se i det

bedst mulige plan af den bedst mulige tilstand i samfundet?

Derfor har de afviser alle politiske, og især alle revolutionære aktioner, de ønsker at nå

enderne med fredelige midler, nødvendigvis dømt til at mislykkes, og ved eksemplets magt, for at

bane vejen for de nye sociale evangelium.

Sådanne fantastiske billeder af fremtidens samfund, malet på et tidspunkt hvor proletariatets er stadig i en

meget uudviklet tilstand og har men en fantastisk opfattelse af sin egen position, svarer med

den første instinktive længsler for denne klasse til en generel genopbygning af samfundet.

Men disse socialistiske og kommunistiske publikationer indeholder også en kritisk element. De angreb

alle principper om det bestående samfund. Derfor er de fulde af de mest værdifulde materialer til

Oplysning af den arbejdende klasse. De praktiske foranstaltninger, der foreslås i dem – såsom

afskaffelse af sondringen mellem by og land, af familien, for udøvelse af

industrier for regning privatpersoner, og lønsystemet, proklamationen af

social harmoni, omdannelse af funktionen af staten til en mere tilsyn af

produktion – alle disse forslag punkt udelukkende forsvinder klassemodsætningerne, som

var på det tidspunkt, kun lige dukker op, og som i disse publikationer, er anerkendt i deres

tidligste utydelig og udefinerede former kun. Disse forslag er derfor af rent utopisk

karakter.

Betydningen af kritisk-utopiske socialisme og kommunisme er forsynet med et omvendt forhold til

historiske udvikling. I forhold som moderne klassekamp udvikler og tager konkret

form, denne fantastiske stående bortset fra konkurrencen, disse fantastiske angreb på det, mister alle praktiske

værdi og alle teoretiske begrundelse. Derfor, selv om ophavsmændene til disse systemer var,

i mange henseender, revolutionære, har deres disciple, i hvert fald dannet blotte reaktionære

sekter. De holder fast ved den oprindelige synspunkter deres Herrer, i modsætning til den gradvise

historiske udvikling af proletariatet. De har derfor bestræbe sig på, og at konsekvent, at

døve klassekampen og forsone klassemodsætningerne. De drømmer stadig om

eksperimentel realisation af deres sociale Utopier, grundlægge isoleret “phalansteres”, på

oprettelse af “Home Colonies”, eller oprette en “Little Icaria” 8 – duodecimo udgaver af New

Jerusalem – og for at realisere alle disse luftkasteller, er de tvunget til at appellere til

følelser og punge af de borgerlige. Ved grader, vask de i kategorien af reaktionære

[Eller] konservative socialister skildret ovenfor, adskiller sig fra disse blot ved en mere systematisk

Pedanteri, og ved deres fanatiske og overtroiske tro på mirakuløse virkninger af deres sociale

videnskab.

De har derfor voldsomt imod alle politiske indsats på den del af arbejderklassen; sådan

handling, kan ifølge dem kun skyldes blind vantro i den nye evangelium.

The Owenites i England, og Fourierists i Frankrig, henholdsvis imod Chartisterne

og Réformistes.

8 Phalanstéres var socialistiske kolonier på planen for Charles Fourier, Icaria var navnet givet af Cabet til hans Utopia og senere

om, at hans amerikanske kommunistiske koloni. [Engels, 1888 Engelsk udgave]

“Home Colonies” var hvad Owen kaldte sin kommunistiske model samfund. Phalanstéres var navnet på den offentlige paladser

planlagt af Fourier. Icaria var navnet givet til utopiske land fancy, hvis kommunistiske institutioner Cabet portrætteret.

[Engels, 1890 tyske udgave]

Placering af kommunisterne i relation til de forskellige

Eksisterende oppositionspartier

Afsnit II har gjort det klart for forbindelserne mellem kommunisterne til den eksisterende arbejder-klassen

parter, såsom Chartisterne i England og Agrarian reformatorer i Amerika.

Kommunisterne kampen for at nå de umiddelbare mål for håndhævelse af

momentane interesser af den arbejdende klasse, men i bevægelse af den nuværende, men også repræsentere

og tage sig af fremtiden for denne bevægelse. I Frankrig, kommunisterne allieret med Social-

Democrats9 mod den konservative og radikale bourgeoisi, forbeholder dog retten til at

tage en kritisk holdning i forhold til faser og illusioner traditionelt afsagt fra

store Revolution.

I Schweiz støtter de de radikale uden at miste af syne det faktum, at denne part

består af antagonistiske elementer, dels af demokratiske socialister i fransk betydning, dels af

radikale bourgeois.

I Polen støtter de den part, der insisterer på en landbrugsreform revolution som den væsentligste betingelse

for national frigørelse, at part, der anstiftet oprøret i Krakow i 1846.

I Tyskland, kæmpe de med bourgeoisiet, når den fungerer på en revolutionerende måde, mod

det absolutte monarki, de feudale squirearchy, og småborgerskabet.

Men de aldrig ophøre, for en enkelt øjeblik, for at indgyde i arbejderklassen den klarest mulige

anerkendelse af den fjendtlige modsætningsforhold mellem bourgeoisi og proletariat, for at den

Tyske arbejdstagere kan strax brug, som så mange våben mod bourgeoisiet, de sociale

og politiske betingelser, som bourgeoisiet nødvendigvis skal indføre sammen med sit overherredømme,

og for, at efter faldet af reaktionære klasser i Tyskland, kampen mod

bourgeoisiet selv kan straks begynde.

Kommunisterne igen deres opmærksomhed først og fremmest til Tyskland, da landet er på tærsklen

af en borgerlig revolution, der er bundet skal udføres under mere avancerede betingelser

Europæiske civilisation og med en langt mere udviklet proletariat end England var i

den syttende, og Frankrig i det attende århundrede, og fordi den borgerlige revolution i

Tyskland vil blive, men optakten til en umiddelbart efter proletariske revolution.

9 Den part, så er repræsenteret i parlamentet ved Ledru-Rollin, i Litteraturen af Louis Blanc, i dagspressen, som Réforme. Den

Navnet på Social-demokrati betyder, at disse dens opfindere, en del af Den Demokratiske eller republikanske parti mere eller mindre farvet

med socialisme. [Engels, engelsk udgave 1888]

Kort sagt, kommunisterne overalt støtte enhver revolutionær bevægelse mod

eksisterende sociale og politiske tingenes orden.

I alle disse bevægelser, bringe de til fronten, som det ledende spørgsmål i hver, ejendommen

spørgsmål, ligegyldigt hvad dens grad af udvikling på det tidspunkt.

Endelig har de arbejdskraft overalt for EU og godkendelse af de demokratiske partier i alle

lande.

Kommunisterne foragt for at skjule deres synspunkter og mål. De erklærer åbent, at deres kanter

kan kun nås ved voldelig omstyrtelse af alle eksisterende sociale forhold. Lad de herskende

klasser skælve ved en kommunistisk revolution. Proletarerne har intet at tabe, men deres

kæder. De har en verden at vinde.

ARBEJDSDOKUMENT MEN FOR ALLE LANDE, UNITE!

Tillæg: Forord til forskellige sprog Editions

The 1872 tyske udgave

Det kommunistiske League, en international sammenslutning af arbejdere, der kunne selvfølgelig være

kun om en hemmelig, under forhold, der gjaldt på det tidspunkt, bestilt os, undertegnede, på

Kongressen blev afholdt i London i november 1847, til at skrive til offentliggørelse en detaljeret teoretisk

og praktiske program for partiet. Dette var oprindelsen af følgende Manifest, den

manuskript, som rejste til London for at blive trykt et par uger før i februar

Revolution. Udkom første gang i tysk, er det blevet genudgivet på dette sprog i mindst tolv

forskellige udgaver i Tyskland, England og Amerika. Det blev offentliggjort på engelsk for første

gang i 1850 i Det Røde republikanske, London, oversat af Miss Helen Macfarlane, og i 1871

i mindst tre forskellige oversættelser i Amerika. Den franske version først dukkede op i Paris

kort før i juni oprør i 1848, og for nylig i Le Socialistiske New York. En ny

oversættelse er under udarbejdelse. En polsk version udkom i London kort efter

blev offentliggjort for første gang i Tyskland. En russisk oversættelse blev offentliggjort i Genève i »tresserne.

Til dansk, også blev det oversat kort efter sit udseende.

Uanset hvor meget denne tilstand af ting kan have ændret i løbet af de sidste femogtyve år, den

generelle principper fastlagt i manifestet er, om det hele, så korrekt i dag som nogensinde. Her

og der kan nogle detaljer skal forbedres. Den praktiske anvendelse af principperne vil

afhænger, som Manifestet selv anfører, overalt og på alle tidspunkter, på den historiske betingelser for

de nugældende, og for denne grund, ingen særlige stress er lagt på den revolutionære

foranstaltninger, der foreslås i slutningen af afsnit II. Denne passage vil i mange henseender være meget

anderledes formuleret i dag. I lyset af den gigantiske fremskridt of Modern Industri siden 1848, samt

den medfølgende forbedret og udvidet organisering af arbejderklassen, i betragtning af den

praktiske erfaringer, først i Februarrevolutionen, og derefter endnu mere i Paris

Kommune, hvor proletariatet for første gang haft politiske magt i to hele måneder, dette

Programmet har i nogle detaljer er blevet forældet. En ting især blev bevist af

Kommune, dvs., At “arbejderklassen kan ikke bare lægge fat i færdige tilstand maskiner

og øve det til egne formål. ” (Se Borgerkrigen i Frankrig: Adresse i den almindelige

Rådet for Den Internationale arbejderassociation’s Association, 1871, hvor dette punkt er yderligere

udvikles.) Endvidere er det indlysende, at kritikken af socialistiske litteratur er mangelfuld i

forhold til den nuværende tid, da det kommer kun til 1847, også, at bemærkningerne om

Forhold kommunisterne til de forskellige oppositionspartier (afsnit IV), men i princippet

stadig er korrekt, men i praksis er forældet, fordi den politiske situation har været helt

ændret sig, og udviklingen i historien har fejet bort fra jorden jo større del af

politiske partier der tælles.

Men da har Manifest blevet et historisk dokument, som vi har ikke længere nogen ret

til at ændre. En efterfølgende udgave kan måske synes en introduktion bygge bro over kløften mellem

1847 til i dag, men det genoptryk var for uventet at forlade os tid til.

Karl Marx & Fredrick Engels

London, 24 juni 1872

The 1882 russiske Edition

Den første russiske udgave af manifestet af det kommunistiske parti, oversat af Bakunin,

blev offentliggjort tidligt i “tresserne til trykkeri kontor i Kolokol. Så Vesten kunne se

i den (den russiske udgave af manifestet) kun en litterær kuriositet. En sådan opfattelse ville være

umuligt i dag.

Hvad et begrænset område den proletariske bevægelse besatte dengang (december 1847) er

tydeligst fremgår af det sidste afsnit: placeringen af kommunisterne i relation til de forskellige

oppositionspartier i de forskellige lande. Netop Rusland og USA mangler her.

Det var det tidspunkt, da Rusland var den sidste store reserve for alle europæiske reaktion, når

USA absorberede det proletariske kræfter i Europa gennem indvandring. Både

lande, forudsat Europa med råstoffer og var samtidig markeder for salg af

dets industriprodukter. Begge var derfor på én måde i en anden, søjler eksisterende

Europæiske system.

Hvor meget anderledes i dag. Netop europæisk indvandringspolitik monteret nordamerikanske for en

gigantisk landbrugsproduktion, hvis konkurrence ryster selve grundlaget for EU

landede ejendom – store og små. Samtidig, har gjort det muligt at USA til at udnytte sin

enorme industrielle ressourcer med en energi og på en skala, der skal snart bryde

industrielle monopol på Vesteuropa, og navnlig i England, eksisterende indtil nu. Både

omstændigheder reagere på en revolutionerende måde på Amerika selv. Skridt for skridt, de små og

Midt ejendomsretten af landmændene, er grundlaget for hele det politiske forfatning, bukkede under

til konkurrencen af gigantiske gårde; på samme tid, en masse industrielle proletariat og en fabelagtig

koncentration af kapital er ved at udvikle for første gang i den industrielle regioner.

Og nu Rusland! Under revolutionen i 1848-9, og ikke kun europæiske fyrster, men

Europæiske borgerlige så godt, fandt deres eneste frelse fra proletariatet netop begyndt at

vække i russisk intervention. Kejseren blev erklæret chef for europæiske reaktion. I dag

han er en krigsfange revolution i Gatchina, og Rusland danner fortrop

revolutionær handling i Europa.

Det kommunistiske Manifest havde til formål, proklamationen af de uundgåelige forestående

opløsning af moderne borgerlige ejendomsret. Men i Rusland finder vi, ansigt til ansigt med den hastigt

blomstring kapitalistiske svindel og borgerlige ejendom, lige begyndt at udvikle sig, mere end halvdelen

Landet ejede i fællesskab af bønderne. Nu er spørgsmålet: kan den russiske obshchina,

Men i høj grad undergravet, men en form for ur fælles ejerskab af jord, passerer direkte til

Den højere form for kommunistisk fælles ejerskab? Eller tværtimod, skal det først passere

gennem den samme proces for opløsning som udgør historiske udvikling i Vesten?

Det eneste svar på det mulige i dag, er dette: Hvis den russiske revolution bliver signalet

for en proletarisk revolution i Vesten, så både supplerer hinanden, den nuværende russiske

fælles ejerskab af jord kan tjene som udgangspunkt for en kommunistisk udvikling.

Karl Marx & Fredrick Engels

21 januar 1882, London

The 1883 tyske udgave

Forordet til nærværende udgave må jeg desværre underskrive alene. Marx, den mand, som hele

arbejderklassen klasse i Europa og Amerika skyldes mere end nogen anden – ligger på Highgate

Kirkegård og over hans grav den første græsset er allerede stigende. Siden hans død [13 Mar 1883],

Der kan være endnu mindre tænkte på at revidere eller supplere manifestet. Men jeg anser det for alle

mere nødvendigt igen at anføre følgende udtrykkeligt:

Den grundlæggende tanke, der løber gennem Manifesto – at den økonomiske produktion, og

samfundets struktur i hver historisk epoke nødvendigvis måtte følge heraf, udgør

grundlaget for den politiske og intellektuelle historie, at epoke; at det derfor (lige siden

opløsningen af primaeval kommunale ejerskab af jord) alle historie har været en historie

klassekampe, af kampe mellem udbyttede og udnytte, mellem domineret og

dominerende klasser på forskellige stadier af den sociale udvikling og at denne kamp imidlertid nu har

nået et stadium, hvor udbyttede og undertrykte klasse (proletariatet) kan ikke længere

frigøre sig fra den klasse, som udnytter og undertrykker den (bourgeoisiet), uden at den

Samtidig evigt frigøre hele samfundet fra udbytning, undertrykkelse, klassekampe –

denne grundlæggende tanke tilhører ene og alene Marx.10

10 “Denne proposition”, jeg skrev i forordet til den engelske oversættelse, “som efter min mening er bestemt til at gøre for historie, hvad

Darwins teori har gjort for biologi, havde vi begge af os, er gradvis blevet nærmer i nogle år, før 1845. Hvor langt jeg havde

uafhængig skred i retning af det bedst vist ved min Betingelser for arbejdsgruppen klasse i England. Men da jeg igen mødte Marx på

Bruxelles i foråret 1845, havde han det allerede arbejdede ud og sætte det foran mig i form næsten lige så klar som dem, hvor jeg har sagt

det her. “]

Jeg har allerede sagt dette mange gange, men netop nu er det nødvendigt, at det også står i

foran Manifesto selv.

Fredrick Engels

28 juni 1883, London

I 1888 English Edition

Manifestet blev offentliggjort som platform for den kommunistiske League, en arbejdsgruppe mænds

sammenslutning, første udelukkende tysk, senere international, og under politisk betingelser

Kontinentet før 1848, uundgåeligt et hemmeligt samfund. På en kongres af ligaen, som blev afholdt i

November 1847, Marx og Engels var bestilt til at udarbejde en komplet teoretisk og

praktisk partiprogram. Udarbejdet på tysk, i januar 1848 blev manuskriptet sendt til

printeren i London for et par uger før den franske revolution i februar 24. En fransk

Oversættelsen blev bragt ud i Paris kort før opstanden i juni 1848. Den første

Engelsk oversættelse af Miss Helen Macfarlane, dukkede op i George Julian Harney’s Red

Republikanske, London, 1850. En dansk og en polsk udgave også var blevet offentliggjort.

Nederlag den parisiske oprør i juni 1848 – den første store slag mellem

proletariatet og bourgeoisiet – kørte igen i baggrunden, for en tid, de sociale og politiske

forhåbninger for Den Europæiske arbejderklassen. Fremover, kampen for overherredømme blev igen

som det havde været før revolutionen i februar, udelukkende mellem forskellige dele af

eiendomsklassen; arbejderklassen blev reduceret til en kamp for politisk albue-rum, og til

position af ekstrem fløj af middelklassen Radikale. Hvor uafhængig proletarisk

bevægelser fortsat viser tegn på liv, blev de skånselsløst jagtet. Således den preussiske

Politiet jagede de centrale bestyrelse kommunistiske League, så ligger i Köln. Den

medlemmer blev arresteret, og efter atten måneders fængsel, blev de forsøgt i oktober

1852. Denne selebrated “Köln kommunistiske Trial” varede fra oktober 4 indtil November 12;

syv af de indsatte blev idømt fængselsstraffe i en fæstning, der varierer fra tre

til seks år. Umiddelbart efter den sætning, blev League formlly opløst af de resterende

medlemmer. Med hensyn til Manifest, syntes det fremover dømt til glemsel.

Når den europæiske arbejdstagere var kommet tilstrækkelig styrke til et angreb på den herskende

klasser, sprang den internationale arbejdsgruppe Mænds Association op. Men denne forening, der dannes

med det udtrykkelige formål at svejse i ét organ hele militante proletariat i Europa og

Amerika, kunne ikke strax forkynde principperne i manifestet. Den Internationale

var forpligtet til at have et program bred nok til at være acceptabel for den engelske fagforeninger,

tilhængerne af Proudhon i Frankrig, Belgien, Italien og Spanien, og til Lassalleans i

Germany.11

Marx, som har udarbejdet dette program til alle parters tilfredshed, helt tillid til

intellektuelle udvikling af den arbejdende klasse, som var sikker på at skyldes en kombineret indsats

og gensidig diskussion. Den meget begivenheder og omskiftelser i kampen mod kapitalen, den

nederlag endnu mere end sejre, kunne ikke hjælpe at bringe hjem til mænds sind

utilstrækkelige deres forskellige favorit nostrums, og forberede vejen for en mere komplet

indblik i den sande betingelser for arbejder-klassen frigørelse. Og Marx havde ret. Den

International, om sin bryde i 1874, forlod de ansatte helt forskellige mænd fra, hvad det konstateret,

dem i 1864. Proudhonismen i Frankrig, Lassalleanism i Tyskland, var at uddø, og selv

konservative engelske fagforeninger, selvom de fleste af dem var for længst brudt deres forbindelse

med International, blev gradvist fremskridt hen imod dette punkt, der sidste år

Swansea, kunne deres præsident siger i deres navn: “Continental socialismen har mistet sin terror for

os. ” Faktisk havde principperne i manifestet gjort store fremskridt i den arbejdsdygtige

kvinder i alle lande.

Manifestet selv kom således til fronten igen. Siden 1850, havde den tyske udgave er

genoptrykt flere gange i Schweiz, England og Amerika. I 1872 blev det oversat til

Engelsk i New York, hvor oversættelsen blev offentliggjort i Woorhull og Claflin’s Weekly.

Fra denne engelske version, var en fransk blev afgivet i Le Socialistiske New York. Siden da, at

mindst to engelske oversættelser, mere eller mindre ødelagte, er blevet bragt ud i Amerika,

og en af dem er blevet genoptrykt i England. Den første russiske oversættelse, foretaget af Bakunin,

blev offentliggjort i Herzens Kolokol kontor i Genève, om 1863; en anden, som den heroiske

Vera Zasulitj, også i Genève i 1882. En ny dansk udgave findes i

Socialdemokratisk Bibliothek, København, 1885, en ny fransk oversættelse i Le Socialistiske,

Paris, 1886. Fra sidstnævnte, var en spansk version udarbejdet og offentliggjort i Madrid, 1886. Den

Tyske genoptryk ikke skal medregnes, og der har været tolv helt i det mindste. En

Armenske oversættelse, som skulle blive offentliggjort i Konstantinopel for nogle måneder siden, ikke se

lyset, jeg fortalte, fordi udgiveren var bange for at bringe en bog med navnet på

Marx på det, mens oversætteren faldt at kalde det hans egen produktion. Yderligere oversættelser til

andre sprog jeg har hørt, men havde ikke set. Således historie Manifesto afspejler

Historien om moderne arbejderbevægelsen; på nuværende tidspunkt, er det utvivlsomt det mest udbredte,

den mest internationale produktion af alle socialistiske litteratur, det fælles platform erkendte

af millioner af mandlige arbejdstagere fra Sibirien til Californien.

Men da det blev skrevet, kunne vi ikke have kaldt det et socialistisk manifest. Ved Socialdemokraterne, i

1847, blev forstået på den ene hånd tilhængere af de forskellige utopiske systemer: Owenites

11 Lassalle personligt til os, altid erkendt sig at være en discipel af Marx, og som sådan stod på begrundelsen for den

Manifesto. Men i hans første offentlige agitation, 1862-1864, han ikke gå ud over krævende co-operative workshops støttes af staten

kredit.

i England, som allerede Fourierists i Frankrig, begge reduceret til stilling blotte sekter, og

gradvis dø ud og på den anden side, mest mangfoldige sociale the quacks, der ved alle mulige

af lappeløsninger, erklærede til at klage, uden nogen fare for kapital og profit, alle former for social

klager, i begge tilfælde mænd uden for arbejderbevægelsen, og ser frem til

“Uddannet” klasser for støtte. Uanset del af den arbejdende klasse er blevet overbevist om

utilstrækkelige blotte politiske revolutioner og havde proklameret nødvendigheden af samlede sociale

ændring, der kaldes selv kommunist. Det var en rå, ru-hugget ud, rent instinktivt slags

kommunisme, stadig, det rørte ved kardinalpunkt og var stærk nok blandt de arbejder

klasse til at fremstille den utopiske kommunisme Cabet i Frankrig, og Weitling i Tyskland. Således

i 1847, var socialismen en middelklasse bevægelse, kommunismen en arbejderbevægelsen.

Socialismen var på kontinentet i det mindste, “respektabel” kommunismen var det stik modsatte. Og

som vores begreb, helt fra begyndelsen, var at “frigørelse af arbejdstagere skal være

handling af den arbejdende klasse selv, “der kunne være nogen tvivl om, hvilken af de to navne vi skal

tage. Desuden har vi, lige siden, langt fra været forkaste det.

Manifestet er vores fælles produktion, jeg betragter mig selv forpligtet til at angive, at

grundlæggende proposition der udgør kernen tilhører Marx. Denne opfattelse er: At i

enhver historisk epoke, den fremherskende form for økonomisk produktion og udveksling, og den sociale

organisation nødvendigvis følger af det, danner grundlaget for det er bygget op og fra at

der alene kan forklares af den politiske og intellektuelle historie, at epoke; at

dermed hele menneskehedens historie (siden opløsningen af primitive stammesamfund,

bedrift jord i fællesskab ejer) har været en historie klassekampe, konkurrencer mellem

udbyttende og udbyttede, afgørelser og undertrykte klasser, at historien om disse klassekampe

danner en række udviklingstendenser, som i dag, har et stadium er nået, når de udbyttede

og undertrykte klasse – proletariatet – kan ikke nå sine frigørelse fra herredømme the

udnyttelse og herskende klasse – bourgeoisiet – uden på samme tid, og én gang for alle,

frigøre samfundet fra alle udnyttelse, undertrykkelse, klasse forskel, og klasse

kampe.

Denne betragtning, som efter min mening, er bestemt til at gøre for historien, hvad Darwins teori

har gjort for biologi, havde vi begge af os, er gradvis blevet nærmer i nogle år, før 1845.

Hvor langt jeg havde uafhængigt skred i retning af det bedst vist ved min Betingelser for

Arbejde klasse i England. Men da jeg igen mødte Marx i Bruxelles i foråret 1845, havde han det

allerede udarbejdet og sætte det foran mig i form næsten lige så klart som dem, hvor jeg har sagt det

her.

Fra vores fælles forordet til den tyske udgave af 1872, citerer jeg følgende:

“Uanset hvor meget denne tilstand af tingene kan have ændret i løbet af de sidste femogtyve år, de generelle principper

ned i manifestet er, om det hele, så korrekt i dag som nogensinde. Her og der, kan nogle detaljer være

forbedres. Den praktiske anvendelse af principperne vil afhænge, som manifestet selv anfører, overalt og

til enhver tid er på det historiske betingelser for de nugældende, og af denne grund, ingen særlige stress, der

om den revolutionære foranstaltninger, der foreslås i slutningen af afsnit II. Denne passage vil i mange henseender være meget

anderledes formuleret i dag. I lyset af den gigantiske fremskridt of Modern Industri siden 1848, og

ledsager forbedret og udvidet organisering af arbejderklassen, i betragtning af de praktiske erfaringer

erfaringer, først i Februarrevolutionen, og derefter endnu mere, i Paris kommunen, hvor proletariatet for

første gang haft politiske magt i to hele måneder, dette program har i nogle detaljer er blevet forældet. Et

ting især blev bevist ved kommunen, dvs., at “arbejderklassen kan ikke bare få fat i readymade

state maskiner og øve det til egne formål. ” (Se Borgerkrigen i Frankrig: Adresse i den almindelige

Rådet for Den Internationale arbejderassociation’s Association 1871, hvor dette punkt er udviklet yderligere.) Endvidere er det

er indlysende, at kritikken af socialistiske litteratur er mangelfuld i forhold til i dag, fordi den kommer

ned kun til 1847, også, at bemærkningerne om forholdet mellem kommunisterne til de forskellige oppositionspartier

(Afsnit IV), men i princippet stadig er korrekt, men i praksis er forældede, fordi den politiske situation har

været helt forandret, og fremskridtene i historien har fejet bort fra jorden jo større del af den politiske

parterne findes opregnet.

“Men da er det Manifest blevet et historisk dokument, som vi har ikke længere nogen ret til at ændre.”

Den nuværende oversættelse er af hr. Samuel Moore, oversætteren af den større del af

Marx’s Capital. Vi har revideret det til fælles, og jeg har tilføjet et par noter forklarende of

historiske hentydninger.

Fredrick Engels

30 januar 1888, London

Fra 1890 tyske udgave

Da [1883 tyske udgave forordet] var skrevet, en ny tysk udgave af

Manifest er igen blevet nødvendigt, og meget er også sket for manifestet, som

skal registreres her.

En anden russisk oversættelse – af Vera Zasulitj – udkom i Geneve i 1882; forordet

denne udgave blev skrevet af Marx og mig selv. Desværre er den oprindelige tyske manuskript

har faret vild, jeg skal derfor retranslate fra den russiske, som på ingen måde vil forbedre

tekst. Den lyder:

[Genoptryk af 1882 russiske Edition]

På næsten samme dato, en ny polsk version udkom i Geneve: Manifest

Kommunistyczny.

Desuden har en ny dansk oversættelse dukkede op i Socialdemokratisk Bibliothek,

København, 1885. Desværre er det ikke helt komplet, visse væsentlige passager, som

synes at have fremlagt svært ved at oversætteren har udeladt, og desuden er der

tegn på uforsigtighed her og der, som alle er mere ubehageligt iøjnefaldende siden

oversættelse viser, at havde oversætteren taget lidt mere umage, ville han have gjort en

fremragende stykke arbejde.

En ny fransk version udkom i 1886, i Le Socialistiske i Paris, det er det bedste offentliggøres til

dato.

Fra sidstnævnte, var en spansk version udgivet samme år i El Socialista af Madrid,

og derefter genudgivet i pjecen form: Manifesto del Partido Communista por Carlos Marx y F.

Engels, Madrid, Administración de El Socialista, Hernan Cortes.

Som et kuriosum kan jeg nævne, at i 1887 manuskriptet til en armensk

oversættelse blev tilbudt til et forlag i Konstantinopel. Men den gode mand ikke havde

modet til at udgive noget der bærer navnet på Marx og foreslog, at oversætteren sæt

ned ad hans eget navn som forfatter, som sidstnævnte dog faldet.

Efter en, så en anden og på den mere eller mindre unøjagtige amerikanske oversættelser havde været

gentagne gange genoptrykt i England, en autentisk version omsider dukkede op i 1888. Dette var min

ven Samuel Moore, og vi gik igennem det sammen igen, før det gik til pressen. Det er

titlen: manifest af det kommunistiske parti, som Karl Marx og Friedrich Engels. Autoriseret

Engelsk oversættelse, redigeret og kommenteret af Frederick Engels, 1888, London, William Reeves,

185 Fleet Street, EF Jeg har tilføjet nogle af de noter af denne udgave til det nuværende.

Manifestet har haft en historie i sig selv. Mødt med begejstring, på tidspunktet for sin

udseende, som slet ikke mange spidsen for videnskabelige socialisme (som er bevist ved

oversættelser, der er nævnt i første omgang), blev det snart tvunget i baggrunden af den reaktion

, der begyndte med nederlaget i Paris arbejdstagere i juni 1848, og endelig blev ekskommunikeret

“Ved lov” i en domfældelse af Köln kommunisterne i november 1852. Med

forsvinden fra den offentlige scene af arbejderbevægelsen, som var begyndt med februar-

Revolution, manifestet også gået ind i baggrunden.

Når den europæiske arbejdere havde igen samlet tilstrækkelig styrke til en ny stormløb på

magt de herskende klasser, kom den internationale arbejdsgruppe Mænds Association en realitet. Dens

Målet var at svejse sammen til én stor hær hele militante arbejderklasse i Europa og

Amerika. Det kunne derfor ikke sætte sig ud fra principperne i manifestet. Det var

bundet til at have et program, som ikke ville lukke døren for den engelske fagforeninger,

Franske, belgiske, italienske, spanske og Proudhonists, og den tyske Lassalleans. Det

program-the overvejelser bag vedtægterne for Den Internationale – blev udarbejdet af

Marx med en master hånd erkendte selv, som Bakunin og anarkisterne. For den ultimative

endelige triumf af de idéer, der er fastsat i manifestet, Marx alene kunne støtte sig den intellektuelle

udvikling af den arbejdende klasse, som det nødvendigvis må tage udgangspunkt forenet indsats og

diskussion. Begivenhederne og omskiftelser i kampen mod kapitalen, nederlagene endda mere end

succeser, kunne ikke men vise krigere utilstrækkelighed deres tidligere universelle

universalløsning, og gøre deres hjerner mere modtagelige for en grundig indsigt i den reelle

betingelser for arbejder-klassen frigørelse. Og Marx havde ret. Arbejderklassen i 1874, på

opløsningen af Den Internationale blev helt anderledes end i 1864 på sit fundament.

Proudhonismen i de romanske lande, og de specifikke Lassalleanism i Tyskland, var at dø ud;

og selv de ti arch-konservative engelske fagforeninger blev gradvist nærme sig et punkt

hvor det i 1887, kunne formanden for deres Swansea Kongressen siger på deres navn: “Continental

socialisme har mistet sin terror for os. ” Men ved 1887 kontinentale socialisme var næsten udelukkende

teori bebudet i manifestet. Således er der en vis grad historien om Manifesto afspejler

historien om den moderne arbejderbevægelsen siden 1848. På nuværende tidspunkt er det uden tvivl

mest udbredte, det mest internationale produktet af alle socialistiske litteratur, det fælles

program for mange millioner arbejdere i alle lande fra Sibirien til Californien.

Men når det viste sig, at vi ikke kunne have kaldt det et socialistisk manifest. I 1847,

to slags mennesker blev anset for socialister. På den ene side var tilhængere af den

forskellige utopiske systemer, navnlig Owenites i England og Fourierists i Frankrig, der begge

hvem, på denne dato, havde allerede skrumpet ind til blot sekter efterhånden dø ud. På den anden side

manifold former for sociale kvaksalvere, der ønskede at fjerne social misbrug gennem deres forskellige

patentløsning og alle former for patch-work, uden at såre kapital og overskud i det mindste. I

begge tilfælde folk, der stod udenfor arbejderbevægelsen, og som søgte støtte snarere at

den “uddannede” klasser. Den del af den arbejdende klasse, som imidlertid krævet en radikal

genopbygning af samfundet, overbevist om, at blot politiske revolutioner ikke var nok, så kaldes

selv kommunist. Det var stadig en hård-hugget ud, kun instinktiv og ofte lidt rå

kommunismen. Men det var kraftige nok til at bringe ind i er to systemer utopisk

kommunisme – i Frankrig, “Icarian” kommunister af Cabet, og i Tyskland, at af Weitling.

Socialisme i 1847 betød en borgerlig bevægelse, kommunismen en arbejderbevægelsen.

Socialismen var på kontinentet i det mindste ganske respektabel, mens kommunismen var meget

modsatte. Og da vi var meget bestemt af den opfattelse, så tidligt som dengang, at “den frigørelse

af arbejderne skal være en opgave af den arbejdende klasse selv, “vi kunne have nogen tøven, at

hvilken af de to navne vi skulle vælge. Den har heller aldrig sket for os at afvise det.

“At arbejde kvinder i alle lande, foren jer!” Men kun få stemmer svarede, da vi proklamerede disse

ord til verden 42 år siden, på tærsklen til den første Paris Revolution, som proletariat

kom ud med de krav, af sine egne. Den 28. september 1864, dog Proletarer i

de fleste af de vesteuropæiske lande tiltrådte hænder i den internationale arbejdsgruppe mænd

Sammenslutningen af herlige hukommelse. True, levede den internationale selv kun ni år. Men at

evige union af proletarer i alle lande skabt af det stadig lever og bor stærkere end

nogensinde, er der ingen bedre vidne end i dag. Fordi i dag, da jeg skriver disse linjer, Europa

og amerikanske proletariat er at revidere sin kæmpende styrker, mobiliseret for første mobiliseret gang,

som én hær, under ét flag, for en umiddelbare formål: standard otte timers arbejdsdag, der skal

oprettet af juridiske iværksættelse, som proklameret af Genève kongres International i

1866 og igen af Paris Workers ‘kongres i 1889. Og dagens forestilling vil åbne

øjne kapitalisterne og godsejerne i alle lande, at i dag proletarer i alle

lande er forenet i sandhed.

Hvis der kun Marx var stadig ved min side at se dette med egne øjne!

Fredrick Engels

1 maj 1890, London

The 1892 polske Edition

Den omstændighed, at en ny polsk udgave af Det Kommunistiske Manifest er blevet nødvendigt giver

anledning til forskellige tanker.

Først og fremmest er det bemærkelsesværdigt, at for sent manifestet er blevet et indeks, da det var på den

udvikling af storindustri på det europæiske kontinent. I forhold som store

industrien udvider i et givet land, efterspørgslen vokser blandt arbejdere i det pågældende land

Oplysning om deres position som arbejderklassen i forhold til besiddelse af klasser,

den socialistiske bevægelse spreder blandt dem, og efterspørgslen efter de Manifesto stigninger. Således

ikke kun staten på arbejdsmarkedet bevægelighed, men også graden af udviklingen af store

industrien kan måles med rimelig nøjagtighed i alle lande med antallet af kopier af

Manifesto udsendt på det sprog, det pågældende land.

Derfor den nye polske udgave viser en afgjort udvikling af polske industri. Og

Der kan ikke være tvivl om, at dette fremskridt siden den forrige udgave blev offentliggjort ti år

siden, har faktisk fundet sted. Russisk Polen, Kongressen Polen, er blevet den store industrielle

region af det russiske imperium. Der henviser til, russiske storindustri er spredt sporadisk – en

del runde Den Finske Bugt, en anden i centrum (Moskva og Vladimir), et tredje langs

kyster Sortehavet og Azov havene, og endnu andre steder – polsk industri har været pakket

til et relativt lille område og nyder både fordele og ulemper ved en sådan

koncentration. De konkurrerende russiske producenter erkendte de fordele, når de

forlangte toldbeskyttelsen mod Polen, i spytte af deres brændende ønske om at omdanne polakkerne

i russerne. Ulemperne – for den polske producenter og den russiske regering –

er åbenbart i den hurtige udbredelse af socialistiske ideer blandt de polske arbejdere og i stigende

efterspørgslen efter Manifesto.

Men den hurtige udvikling af den polske industri, overgår til Rusland, er på sin side en ny

bevis for uudtømmelige livskraft det polske folk, og en ny garanti på sin forestående

nationale restaurering. Og genoprettelse af en uafhængig og stærk Polen er et anliggende, der

vedrører ikke kun polakker, men os alle. En oprigtig internationalt samarbejde Europa

nationer er kun muligt, hvis hver af disse nationer er fuldt uafhængig i sit eget hus. Den

Revolution i 1848, som under banneret af proletariatet, jo blot lade den proletariske

krigere gøre arbejdet af bourgeoisiet, som var sikret uafhængighed Italien, Tyskland og

Ungarn gennem sin testamentariske eksekutorer, Louis Bonaparte og Bismarck, men Polen, som

siden 1792 havde gjort mere for revolutionen end alle disse tre sammen, blev overladt til sin egen

ressourcer, når det bukket under i 1863 til en tidobbelt større russisk styrke. Adelen kunne

hverken opretholde eller genvinde polsk uafhængighed; i dag, at bourgeoisiet, denne uafhængighed er,

for at sige det sidste, uden betydning. Men det er en nødvendighed for en harmonisk samarbejde med den

Europæiske nationer. Det kan opnås kun ved den unge polske proletariat, og i sine hænder er det

sikker. For arbejderne i alle resten af Europa har behov for uafhængighed i Polen lige så meget som

de polske arbejdere selv.

F. Engels

London, 10 Feb 1892

1893 italienske udgave

Offentliggørelse af manifest det kommunistiske parti faldt, kan sige, med 18. marts

1848, dagen for revolutionen i Milano og Berlin, som var bevæbnet oprør af de to

nationer, der er beliggende i centrum, den ene af det europæiske kontinent, og den anden på den

Middelhavet; to nationer indtil da svækket af splittelse og interne stridigheder, og dermed faldet

under fremmed herredømme. Mens Italien var underlagt Kejseren af Østrig, Tyskland

undergik åg, ikke mindre effektiv end mere indirekte, af zar af alle Russias. Den

konsekvenser den 18. marts 1848, frigøres både Italien og Tyskland fra denne skændsel; hvis fra 1848

til 1871 disse to store nationer var opløste og en eller anden måde igen sat på deres egne, var det

som Karl Marx plejede at sige, fordi de mænd, der afskaffede revolutionen i 1848 var,

ikke desto mindre sin testamentariske eksekutorer på trods af sig selv.

Overalt, at revolution var arbejdet i arbejderklassen, det var sidstnævnte, der byggede

barrikader og betalte med sit hjerteblod. Kun Paris arbejdstagerne, vælte regeringen,

havde nogle meget konkrete planer om at styrte den borgerlige regime. Men bevidst om de

var af den fatale antagonisme mellem deres egen klasse og bourgeoisiet, der stadig hverken

den økonomiske udvikling i landet eller intellektuelle udvikling af massen af franske

arbejdere havde endnu ikke nået det stadium, som ville have gjort en social genopbygning mulig. I

den endelige analyse, blev derfor frugterne af den revolution tilfalder den kapitalistiske klasse. I

andre lande, i Italien, Tyskland, Østrig, arbejdstagere, fra starten, gjorde intet

men hæve borgerskabet til magten. Men i et land reglen om bourgeoisiet er umuligt

uden national uafhængighed Derfor revolutionen i 1848 var nødt til at tilføre sin uddanne

enhed og selvstændighed nationer, der havde manglet dem indtil da: Italien, Tyskland, Ungarn.

Polen vil følge efter tur.

Så hvis revolutionen i 1848 ikke var en socialistisk revolution, det banede vejen udarbejdede

begrundelse for sidstnævnte. Gennem impulser gives til skaleres i stor industri i alle lande,

borgerlige regime i løbet af de sidste femogfyrre år har overalt skabt en talrig,

koncentreret og magtfulde proletariat. Det har derfor rejst, for at bruge sproget i manifestet, dets

egen grav-gravemaskiner. Uden at genoprette selvstændighed og enhed til hver nation, vil det være umuligt at

nå det internationale union af proletariatet, eller de fredelige og intelligente samarbejde

disse nationer mod fælles mål. Forestil fælles international indsats af den italienske,

Ungarske, tyske, polske og russiske arbejdere under de politiske betingelser foregående 1848!

Slagene udkæmpet i 1848 var således ikke kæmpede forgæves. Har heller ikke femogfyrre år

adskiller os fra at revolutionære epoke overgik til noget formål. Frugterne er modne, og alle

Jeg ville ønske, at offentliggørelsen af denne italienske oversættelse kan varsle såvel som til sejr

Italiensk proletariatet som offentliggørelsen af den oprindelige gjorde for den internationale revolution.

Manifestet betyder fuld retfærdighed til de revolutionære rolle, som kapitalismen i fortiden. Den

første kapitalistiske nation var Italien. Slutningen af feudale middelalderen, og åbningen af

moderne kapitalistiske æra er præget af en kolossal regnede: et italiensk, Dante, både den sidste Digter

Middelalderen og de første digter i moderne tid. I dag som i 1300, en ny historisk æra er

nærmer sig. Vil Italien give os den nye Dante, der vil markere time fødslen af dette nye,

proletarisk æra?

Fredrick Engels

London, 1 Februar 1893

Kilde: Marx / Engels Udvalgte Værker, bind One, Progress Publishers, Moskva, USSR, 1969, s.. 98-137.

Oversat: Samuel Moore i samarbejde med Frederick Engels, 1888.

Public Domain: Dette arbejde er helt gratis.
der må tages forbehold for ikke helt nøjagtig oversættelese :o)

Lille hæfte udsendt af Danmarks Kommunistiske Parti ( DKP ) i 1943 ,
Hvor i der redegøres for hvad Dansk Kommunistisk Parti vil det
Danske folk.
——————————————————————————————————-
forside

forside

side02

side02

side03

side03

side04

side04

side05

side05

side06

side06

side07

side07

side08

side08

side09

side09

side10

side10

side11

side11

side12

side12

side13

side13

side14

side14

Special Side for Kommunistisk materiale med speciel
interesse for det Danske Kommunist Parti i Danmark

Special Page for Communistic material of interest’s
to the Danish Communist Party in Denmark .

This section are in Danish and English translations.I dette afsnit, vil vi foretagetage en dybdegående gennemgang af det sovjetiske RumProgram fra
start indtil i dag, og prøve at forklare kapløbet mellem USA og Sovjetunionen.
Forskellene på hvordan disse landes økonomisk struktur styres og hvordan
de finansiere de enorme mængder af penge som bruges i kapløbet og hvordan
en kapitalistiske kontra et kommunistisk samfund administrere deres finansielle recources
for at nå deres mål.
<
Dette afsnit vil starte med den økonomiske situation lige efter
andenverdens krigs afslutning og forsøge at forklare, hvordan økonomien var påvirket
af rumkapløbet.

Bemærk: I afsnittet om de socialistiske økonomiske teorier
vil jeg refererer til dette kapitel når analyse af
socialistisk økonomi, og hvordan det fungerer i
forskellige måder kommer til tiden efter andenverdens krig.
Når jeg forklarer efterkrigs virkningerne og hvordan det påvirker
infrastrukturen vil jeg også referere til dette
kapitel.
God læsning.

Introduktion til socialistisk økonomi

Del 1 : De vestlige lande.


Handel har altid eksisteret i en slags værdibaseret
system, mellem mennesker.
Handelen blev født af ujævn fordeling af produktionen
i forskellige samfund.
Kredit blev født af den ulige udvikling af produktionen
blandt forskellige producenter inden for det samme fællesskab.
Skæv udvikling af produktionen mellem forskellige
producenter inden for den samme nation medfører ikke automatisk
til udvikling af kredit.

Den private Udforskning af udviklingen inden for produktionen i små
primitive samfunds fællesskabsordninger vil bryde langsomt op i små mængder
og kombineres med privatpersonenes produktion for at danne
internationale multiselskaber med nedsættelse af mængden af
værdibasret kontanter og forøgelese af egen kapital.
Dette betyder at i sidste ende vil arbejdsgiverne gøre
arbejderne til slaver for den private sektor.

Mængden af værdi der ejes af systemet og dettes tilstand kontrolleres
afhængigt af graden af socialistisk inflydelese af den økonomiske
struktur og graden af private investorers ejerskab.
I de såkaldte socialistiske lande findes kapitalismen i
forskellige grader inde i staten kontrolleret af selve systemet.

Lad os gøre dette her klart allerede fra starten.

Én ting er socialisme og liberalistisk socialistisk inflydelese.
En anden er kommunistisk Centraliseret demokratisk kontrol af
værdierne og produktionsmidler.

Som nævnt på siden -om kommunisme-

Fase 2:
En diktator eller elite leder (eller ledere) skal vinde
absolutte kontrol over proletariat.
Kollektivisering af ejendom og rigdom skal finde sted.
Og
Regeringen skel styre alle produktionsmidler
så at enkelt-klasse systemet vil forblive konstant,
uden mulighed for at nogen midde-klasse borgere
kommer tilbage til toppen.

Udviklingen af produktion bør i det
ideelle system (som det burde have været)
Tilhøre staten og ved statslige kontrollerede organer
fordeles til, hvor der er efterspørgsel.

Men alle de såkaldte socialistiske lande er i
forskellige slags grad ejet af private
grundejerne, bankiers rige mennesker (du kender det)
Dette gør at tilstanden kontrolleres i systemet uden
kontrol af massen af produktion og produktionens
værdi i form af kontanter vil have stor indflydelse på den
enkelte arbejders liv.Dette ukontrollerede flow i kontanter og værdier
kombineret med masseproduktion af forskellige produkter vil
føre det liberalistisk socialistisk system i kapitalistisk retning og
den altid kommende inflation og i slutningen af denne føre til den
økonomiske strukturs sammenbrud.

I et socialistisk kapitalistisk system vil proletariatet være
kontrolleret af private banksystemer der altid
ejer den største del af den såkaldte nationale bank.
Landets nationale banksystem kontrollerer værdien og
kontanter cirkulerer mellem proletariatet og staten.
Dette gør de private ejere den dominerende faktor når
produktionsniveauet versus proletariatets levestandard
er defineret.
Proletariatet og andre i det klasse baseret systemet er
altid kontrolleret af mængden af penge der er tilgængelig
i omløb, når mindre beløb, de cirkulerer kan der opnås en
større værdi og dermed større værdi af produktionen
kan blive tvunget ud af den enkelte arbejdstager.