Introduktion til socialistisk økonomi

Del 1 : De vestlige lande.


Handel har altid eksisteret i en slags værdibaseret
system, mellem mennesker.
Handelen blev født af ujævn fordeling af produktionen
i forskellige samfund.
Kredit blev født af den ulige udvikling af produktionen
blandt forskellige producenter inden for det samme fællesskab.
Skæv udvikling af produktionen mellem forskellige
producenter inden for den samme nation medfører ikke automatisk
til udvikling af kredit.

Den private Udforskning af udviklingen inden for produktionen i små
primitive samfunds fællesskabsordninger vil bryde langsomt op i små mængder
og kombineres med privatpersonenes produktion for at danne
internationale multiselskaber med nedsættelse af mængden af
værdibasret kontanter og forøgelese af egen kapital.
Dette betyder at i sidste ende vil arbejdsgiverne gøre
arbejderne til slaver for den private sektor.

Mængden af værdi der ejes af systemet og dettes tilstand kontrolleres
afhængigt af graden af socialistisk inflydelese af den økonomiske
struktur og graden af private investorers ejerskab.
I de såkaldte socialistiske lande findes kapitalismen i
forskellige grader inde i staten kontrolleret af selve systemet.

Lad os gøre dette her klart allerede fra starten.

Én ting er socialisme og liberalistisk socialistisk inflydelese.
En anden er kommunistisk Centraliseret demokratisk kontrol af
værdierne og produktionsmidler.

Som nævnt på siden -om kommunisme-

Fase 2:
En diktator eller elite leder (eller ledere) skal vinde
absolutte kontrol over proletariat.
Kollektivisering af ejendom og rigdom skal finde sted.
Og
Regeringen skel styre alle produktionsmidler
så at enkelt-klasse systemet vil forblive konstant,
uden mulighed for at nogen midde-klasse borgere
kommer tilbage til toppen.

Udviklingen af produktion bør i det
ideelle system (som det burde have været)
Tilhøre staten og ved statslige kontrollerede organer
fordeles til, hvor der er efterspørgsel.

Men alle de såkaldte socialistiske lande er i
forskellige slags grad ejet af private
grundejerne, bankiers rige mennesker (du kender det)
Dette gør at tilstanden kontrolleres i systemet uden
kontrol af massen af produktion og produktionens
værdi i form af kontanter vil have stor indflydelse på den
enkelte arbejders liv.Dette ukontrollerede flow i kontanter og værdier
kombineret med masseproduktion af forskellige produkter vil
føre det liberalistisk socialistisk system i kapitalistisk retning og
den altid kommende inflation og i slutningen af denne føre til den
økonomiske strukturs sammenbrud.

I et socialistisk kapitalistisk system vil proletariatet være
kontrolleret af private banksystemer der altid
ejer den største del af den såkaldte nationale bank.
Landets nationale banksystem kontrollerer værdien og
kontanter cirkulerer mellem proletariatet og staten.
Dette gør de private ejere den dominerende faktor når
produktionsniveauet versus proletariatets levestandard
er defineret.
Proletariatet og andre i det klasse baseret systemet er
altid kontrolleret af mængden af penge der er tilgængelig
i omløb, når mindre beløb, de cirkulerer kan der opnås en
større værdi og dermed større værdi af produktionen
kan blive tvunget ud af den enkelte arbejdstager.

Reklamer