Del 6 De vestlige lande.

Det nødvendige “Sociale” valuta lager.
Pyramiden af bank-penge er derfor
bygget op på basis af papirpenge.
Privat fidus valuta er eksaktlig det samme.
Alle kredit penge har behov for en bestemt mængde
valuta.
I virkeligheden er dette et spørgsmål om en masse af regninger, som efter clearing skal honnoreres økonomisk.
Massen af valuta smidt i omløb i et kapitalistisk samfund har to roller,
At udgøre modværdien af comodities den træder ind på denne omløb
(Værdi defineres af penge her og penge fungerer som et middel til omsætning)
og at repræsentere værdier regninger, som, under hensyntagen til at neutralicerer hinanden
(Her værdi, penge fungerer som betalingsmidler) her ser vi de to funktioner af penge
allerede beskrevet. Penge som betalingsmiddel foretager betaling af regninger gerne penge handlinger
som et middel til omsætning har en bestemt omløbshastighed.
Bank-penge er baseret på offentlige papir-penge og så længe det sidstnævnte er konvertibelt og forbliver
baseret på bestanden af metal-valuta i banken for udstedelsen, brugen af papir tokens skulle det ikke
give problemer med hensyn til valuta.
Den omstændighed, at kun en brøkdel af de pengesedler, er omfattet af metal i virkelighedden, og at kun
en brøkdel af de bank-penge er omfattet af bank-noter næsten repræsenterer en “social” besparelse
i omløb giver denne udtænkning. Muliggjort af den adfærd fra offentligheden, som blev opdaget
empirisk.
For den valuta mekanisme der arbejder på at fungere ordentligt er det nødvendigt at holde
brugen af konvertible fidus valuta inden for rammerne af de nødvendige “sociale”
bestande af valutaen.
I tidligere tider havde nogle af de største forfattere set dette som en slags bevis for, at pengene
aldrig vil blive en handelsvare med sin egen værdi, men altid vil have en kurs, der fastsættes af
de offentlige myndigheder.
I virkeligheden er overgangen fra penge baseret på guld / sølv standarden til disse inconvertible
penge efter den første verdenskrig bevist at medføre to helt forskellige fænomener.

1: En rigtig valutanedskrivning forårsaget af de enorme udgifter til våben og krig,
(Er det ikke det vi gør lige nu i en lidt mindre skala)
Alting sammen med en konstant voksende i den offentlige gæld.
2: Den stigende intervention af den stat, økonomiske liv, i vækst
af udvalgte sektorer i økonomien i det kapitalistiske (bourgouis) klasse som helhed.

En valuta med en værdi i sig selv er afgørende for en ren markedsøkonomi baseret på udveksling.
Jo mere elementer af organisationer der er indført i økonomien selv jo
mere fuldstændig kan en abstrakt form for valutaens værdi, pengene tages
i stedet for denne valutas egenværdi.
Så længe et land har en normal betalingsbalance konvertibilitet er dets
papir valuta sikret ved en relativ beskeden bestand af valuta-metal.
Men da resterende andel af betalingerne med jævne mellemrum bliver debiteret i resterende andel
kan kun et stort lager af metal-mønter bevare dets konvertibilitet.
papir valutaens konvertering til udstrømning af guld kan forårsage spekulation og panik.
Derfor, hvis flertallet af vigtige lande frakender metallet som en valuta
værdi (guld-stanard) er de andre lande nødt til at følge efter (Det skete i 1930 erne)
ellers vil de nationale valutaer vil blive genstand for international spekulation
og trækkes tilbage fra markedet.

Reklamer