Del 3 De vestlige lande.

Dette fører til en reaktion i produktions og dristributions sektoren
I desperation vil disse private kapitalistiske ejerskaber overflyde
segmenter med flere penge / værdi end andre sektorer og
sektorer med lavere kontant / værdi er tvunget til produktions
sektoren som kapitalistiske socialistiske slaver.

Vladimir I Lenin

I en diskussion med Josef Stalin ,
kom Lenin med disse ord
(Jeg husker ikke året, og datoen)
Vores enkelt klasse-baserede system er ikke et sandt enkelt klasse system
Det er et dobbelt klasse baseret system, der er dem der arbejder med
systemet, og dem, der arbejder imod os.
Faktisk står vi over at for, at værdien / kontanter flyder ud af vores system.

I en typisk vestligt industriland betyde det, at produktionen
akkumulerer til en grænse, hvor markedet ikke har behov, dette igen
fører til en reaktion i forbindelse med produktionen og distributions sektoren og
Værdi “papirer” falder i værdi (målt i kontanter)

I et kommunistisk centralistisk baseret system betyder det med andre
ord: nogen stjæler samfundets værdi.

I de vestlige såkaldte socialistiske lande betyder dette:
Finans krise ……… Ja den samme gamle historie igen og igen.

Før vi kan forstå dette skal vi forstå
Princippet bag kapitalisterne kaldet bourgeois,
klassen af moderne kapitalister, Industrial ejere, grundejere
og så videre oppe i det klassebaserede system.

OK lad os tale om PENGE.
Husk dette fra del 1
——————————————————–
Handel har altid eksisteret i en slags værdibaseret
system, mellem mennesker.
Handel var født af den ulige udbredelse af produktionen
i forskellige samfund.
kredit blev født af den ulige udvikling af produktionen
mellem de forskellige producenter inden for samme samfund.
——————————————————–
Vi starter i relativ ny tid på en tidslinje om kontanter
“En slags penge” set i forhold til menneskets eksistens.
Vi vender os mod Europa fra ca 1600-og til vores tid
Banker:
Det var i England eah Storbritannien, at offentlige sikkerhedsdokumenter
har dannet grundlag for den klassiske form for værdipapier.
I dette land stammer der der også fra de private,
kontantvaluta, guldsmeds noteringer.
De britiske købmænd deponerede først deres juveler, guld
og andre “værdier” ect. Hos kongen.
Men i omkring 16 .. et og andet i midten.Kom Charles 1
frem med nogle vidtgående finansielle ideer.
Han konfiskerede pludseligt alle deres finansielle indskud.
Efter det begyndte de handlende hurtigt , den brugerdefinerede
deponering af deres rigdomme hos Guldsmedene som
til gengæld udstedte indlåns kvitteringer kaldet “guldsmeds notater”
, Så når Guldsmedene begyndte at kalde sig “banker”
ja så begyndte de at kalde dem “pengesedler”
penge , Cash , altså værdipapier.

Før vi kan forstå den klasse af moderne
kapitalister kaældet, bourgeois må vi forstå
Penge.

Allerførst blev disse udstedt for den samlede
sum af Indskuddet;

hvis indskyderen hævede en del af denne indbetaling
fik noten påført en ekstra inskreption med pålydende
modsvarende denne hævning.
Senere regninger blev udarbejdet i faste beløb og
en indskyder har modtaget en række noter med
en samlet værdi af, hvad der var i depositum.
Nu begyndte bankfolkene / Guldsmedene at finde
på nye teknikker til at udvide deres “virksomhed”.
De startede op og begyndte udlån til
tredjemand den del af bestanden af metal valuta
som ikke tilhørte dem.
Til gengæld for disse lån, blev der givet
accept til stiftelese af gæld.
Fra dette tidspunkt cirkulerende fidus valutaen og
blandt de offentlige var omfanget ikke blot defineret ved en
bestand af metal mønter, men også af accepteringen
af gælden fra tredjeparter.
Da Bank of England blev grundlagt i
slutningen af de 16 hundred et og andet, udstedte den
Sedler på baggrund af summen af det lager af metal mønter og
af borgerenes gæld til den som noteret.

Studierne lærte hurtigt de bankfolk, at pengesedler
omfattet af tredjeparternes værdi kan udstedes op til en
bestemt grænse af beholdningen af metal valuta.
For eksempel 3 til 4 gange bestanden af værdien, fordi
offentligheden næsten aldrig på én gang forsøger at konvertere deres
pengesedler til metallisk værdi.
Langsomt i løbet af 18 hundrede tallet
inførte Bank of England en procedure som følge
af studierne så pengesedlernes antal blev reguleret
både af den bestand af metal valuta i dets
beholdning og af diskontoen.
Først af statsobligationer alene og senere
først og fremmest rediskontering af forretningernes
indestående og gæld. Det blev i løbet af 19 hundred tallet
den ledende kilde til skabelse af pengesedler
af offentlig fidus valuta, ikke kun i
Storbritannien, men i alle kapitalistiske lande i
hele Europa.

Reklamer